Eksklusive kommentarer fra nykommerne

I forbindelse med noen av siste tids noteringer på vekstmarkedsplassen Merkur Market på Oslo Børs, har vi møtt representanter fra selskapet som stilte opp på sparket i korte videoer. 26 nye selskaper er notert på en markedsplass på Oslo Børs. Vi har møtt ledere og stor-investorer. Se eksklusive video-kommentarer nedenfor.

Oppdatert 12.okt 2020 med selskapet Teco 2030 (se nederst)

Nå har du en unik mulighet til å høre selv hva selskapene driver med og hva de tenker om fremtiden. Noen større investorer uttaler seg også. Visste du forresten at andelen mannlige investorer er høyere på Merkur? Og at gjennomsnittsalderen på en privat investor er 5 år mindre enn på Oslo Børs hovedlisten?

Merk at AksjeNorge utfører ikke selskapsanalyser eller gir aksjeanbefalinger. Delingen av videoene handler om å dele mest mulig kunnskap om selskaper som er en del av aksje-universet til nordmenn.

Dette betyr notering på Merkur Market

Merkur er en ikke-regulert vekst-markedsplass for handel med aksjer i vekstselskaper. Det er ulike årsaker til at selskaper noteres her, men ofte handler det om en enklere prosess og et første steg mot fullverdig børsnotering. Det er greit å merke seg at Oslo Børs stiller strenge krav til notering og vil bli fulgt opp.

Som privatinvestor betyr dette at selskaper notert på Merkur som er en ikke-regulert markedsplass, at aksjene ikke omfattes av regler for Aksjesparekonto. For å handle i disse aksjene trenger du en vanlig aksjehandelskonto hos megleren din (eller banken). Dette får du på få minutter på nett. Ulempen er at du ikke får de samme fordelene som ASK med utsatt skatt på gevinst og utbytte. Dog er det en skattefordel ifht formuesskatten at man bruker lavere formuesgrunnlag på disse aksjene og dermed lavere formuesskatt.

Play Magnus  – mer enn en app

Play Magnus Group ble notert på Merkur 8. oktober etter en runde med emisjon og nedsalg. Sjakkspiller Magnus Carlsen opprettet selskapet i 2013 sammen med sin manager Espen Agdestein og serie-gründer og investor Anders Brandt. Selskapets leder heter Andreas Thome. Du kan følge kursutviklingen på Oslo Børs >  Selskapet hentet kr 300 mio gjennom en emisjon på 21 kr. Pt er dagens kurs 18 kr. I tillegg var det et større nedsalg i forkant av noteringen. Les nyhetssak om emisjon og notering på Oslo Børs >

Vi møtte Espen Agdestein under noteringen på Oslo Børs og fikk noen ord om hva Play Magnus driver med. – Selskapet er vel mer enn en app?  Vi møtte også investeringsdirektør Patrick Sandahl i Investinor som er stor aksjonær i Play Magnus. Han deler innsikt i hvordan en investor tenker om Merkur Market og det å bli med på veien videre.  Som de fleste sjakk-interesserte vet, fikk ikke Magnus Carlsen deltatt på noteringen på Oslo Børs siden han var opptatt med Norway Chess som foregår i Stavanger.

Se video

 

CSAM Health er et e-helse selskap

CSAM Health er et e-helseforetak som leverer tjenester til sykehus og andre helseforetak. Du kan lese mer om dem og noteringen på deres nettsider >

CSAM Heath ble notert på markedsplassen Merkur Market på Oslo Børs fredag 9. oktober 2020. Vi var også på Børsen og fikk noen ord med selskapets daglig leder, Sverre Flatby. Faktisk ble dette selskapet det 100. noterte selskap siden Oslo Børs åpnet markedsplassen Merkur Market og ble behørig feiret med kake på Oslo Børs. Se videoen og bli bedre kjent med selskapet. Du kan følge kursutviklingen på selskapet her > Kursen er i skrivende stund 82 kroner, men åpnet på 79 første noteringsdag. Emisjonskursen var på 70 kr. Les nyheten om selskapet på Oslo Børs nettsider >

Agilyx

Onsdag 30. september 2020 ble Agilyx notert på Merkur Market på Oslo Børs. Vi fikk et eksklusivt møte med deres representant i Norge og største investor: Ranjeet Bhatia i Saffron Hill Ventures.

Selskapet er en pioner innen avansert resirkulering av plastavfall. Gjennom selskapets teknologi for kjemisk resirkulering og avanserte råstoffhåndteringssystem kan blandet plastavfall konverteres til ulike plastkomponenter som er tilsvarende nye, samt andre kjemiske produkter og drivstoff – noe som skaper muligheten for ekte sirkularitet, deler selskapet.

Da selskapet skulle ut og sikre seg kapital (emisjon) ble emisjonen overtegnet med 10-gangeren. Etter en aksjesplitt 1:100 kan man si emisjonskursen var på 17,96. Kursen i skrivende stund er 28,52 kr, Du kan følge kursutviklingen på Oslo Børs > For våre lesere kan det legges til at et annet selskap som kan ansees som deres mulige konkurrent er Quantafuel. Se video >

TECO 2030

På nettsidene til Oslo Børs beskrives TECO 2030 som et innovativt utviklingsselskap som har som mål å øke bruken av fornybar energi betydelig, spesielt i form av hydrogenbrenselceller, og redusere skipsfartens miljøavtrykk. TECO 2030 – vi driver den maritime næringens overgang til fornybar energi. Les mer på selskapets nettsider >

Med TECO 2030 er det notert 28 nye selskaper på Børsens markedsplasser så langt i år.

Vi møtte styremedlem og «havets bærekraftsekspert» Birgit Liodden  for en kort prat. Hun forteller med egne ord hva TECO 2030 jobber med i dag og i fremtiden. Se video >

Forbehold:

Merk at AksjeNorge ikke gir konkrete investeringsforslag eller analyserer selskaper, men deler kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedet. Denne artikkelen er noe av dette arbeidet. Aksjer nevnt i artikkelen må ikke ansees som investeringsråd og er helt tilfeldig plukket ut fra dagens nyhetsbilde. Investeringer i aksjer kan medføre tap av hele eller deler av investeringen. På grunn av kortsiktige svingninger anbefales det at aksjeinvesteringer er langsiktige (eksponering i aksjemarkedet over flere år og ved å spre risiko over flere selskaper).