Hør selskapene dele

Før du investerer i en aksje er det viktig å forstå hva du investerer i.

Det er mange måter å bli bedre kjente med selskapene på og mye informasjon er lett tilgjengelig både hos selskapene, hos meglerhus og i media. Siden AksjeNorge har kontorplass på Oslo Børs, overværer vi de fleste bjellesermoniene i forbindelse med noteringer på markedsplassene til Oslo Børs. Vi har møtt noen av de nyest noterte selskapene og fått eksklusive kommentarer på video. Se nederst i denne artikkelen for alle videoene, eller på youtube >

Bjellesermoni

I fare for å anta at alle vet hva en bjellesermoni er, må vi forklare: Når et selskap noteres på en av Oslo Børs markedsplasser, inviteres selskapet til Oslo Børs og står på børsbalkongen og svinger på bjellen som symboliserer nynotering og starten på offisiell handel i aksjen.

Det er for øvrig ikke bare nye børs-selskaper som får bjelle, men også hvis det er spesielle obligasjoner som noteres, som for eksempel de første grønne obligasjonene.

Det har også vært bjellesermoni i forbindelse med Kvinnedagen og for selskaper som vant auksjonen tilknyttet NRKs TV-aksjon.

Se video

Det er som sagt ikke bare AksjeNorge som deler innsikt om selskapene. Tvert imot finner du mest informasjon hos meglerhusene. Ofte er dette intervjuer tilgjengelig etter innlogging hos de enkelte. Allikevel er noe tilgjengelig for alle. Nedenfor finner du noe av det nyeste som er delt åpent for alle:

Bruk Sosiale medier

Veldig mye informasjon deles av finansaktørene på sosiale medier. På twitter finner du gjerne det litt tyngre faglige men ofte veldig kort og konsist. På børs-selskapene og meglerhusene/bankenes facebook-sider finner du ofte litt mer utfyllende og enklere. På instagram, kort men sjelden veldig i dybden. Alle mediehusene er også på sosiale medier, så trykk «følg» på dem alle for oppdateringer.

Dette finner du hos selskapene

Gå inn på nettsiden til et selskap du er nysgjerrig på. Se etter et menypunkt kalt «Investor», «Aksjen»,  alternativt «Om oss».

Ofte har selskapet lagt ut rapporter og investor-presentasjoner du kan laste ned. Disse er nyttige å se på før du investerer. Områder du bør se på er:

  • Forretningsideen og produkter: Liker du det de arbeider med?
  • Hvilke planer har de og tror du dette er gjennomførbart?
  • Hvordan er økonomien? Har de nok cash til å klare drift i tiden som kommer? Har de hentet ny kapital – og til hva skal denne brukes?
  • Samfunnsansvar, bærekraft og EU-taksonomi: Hvordan jobber de med dette området?
  • Finanskalender: Når kommer de med resultater og tall neste gang?
  • Børsmeldinger på www.newsweb.no : Hva har selskapet delt med markedet?

Se videoer med eksklusive kommentarer

Vi har filmet representanter fra noen av selskapene som er blitt notert på børs de siste ukene. Disse finner du også på listen vår på youtube.

Volue med CFO Arnstein Kjensbu

Elliptic Labs med CEO Laila Danielsen

Hydrogen Pro med CEO Mårten Lunde og gründer Richard Espeseth

TECO 2030 med styremedlem Birgit Liodden

CSAM Health med CEO Sverre Flatby

Play Magnus med gründer Espen Agdestein og styremedlem Patrick Sandahl for Investinor as


Agilyx med Norges representant og styremedlem Ranjeet Bhatia i Saffron Hill Ventures.

Forbehold:

Videoen må ikke ansees som en aksje-anbefaling men er laget for å dele innsikt om ulike selskaper som noteres på de ulike markedsplassene på Oslo Børs. Investeringer i aksjer medfører risiko for svingninger i verdi og muligheter for tap av deler eller hele investeringen.