3 av 4 nye selskaper på Merkur Market har negativ bunnlinje