Vi konsumerer nesten mest i verden

For å lykkes med sparing i verdipapirer er det viktig å forstå hvordan alt henger sammen. I ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå ble i hvert fall vi i AksjeNorge overrasket over deres funn knyttet til BNP og konsum.

Det globale gjennomsnittet for personlig konsum per innbygger var på 10 857 dollar i 2017. USA konsumerer mest og i snitt for 44 620 dollar per innbygger. Norge har en en liten befolkning og vi bor i et rikt land. Men visste du at Norges befolkning faktisk konsumerte omtrent 3,3 ganger av verdens-gjennomsnittet i helhet? Det tilsvarer om lag 0,2 prosent av det globale konsumet, selv om vi utgjør under 1 promille av verdens befolkning.

– BNP måler den samlede verdiskapningen i landene, men inkluderer også produksjon og transaksjoner som ikke nødvendigvis kommer innbyggerne i de respektive landene til gode. For å sammenligne den gjennomsnittlige levestandarden på tvers av land, er personlig konsum per innbygger et bedre egnet mål. Personlig konsum omfatter verdien av alle varer og tjenester som husholdningene faktisk konsumerer, deler SSB i sin artikkel.

Kina og USA utgjør sammen en tredjedel av verdens totale BNP. Norges andel av global produksjon var på 0,3 prosent. I figuren under ser du hvor mye Kina og USA  utgjør av verdens produksjon av varer og tjenester. Vi andre er avhengig av at handelskonflikten mellom disse to landene avsluttes. Utfallet av presidentvalget i USA kan bidra til nye retninger i forhandlingene. Men det vil kun tiden vise.

 

Les mer hos SSB!

Kilde: SSB https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/seks-land-star-bak-halvparten-av-verdens-bnp