Visste du….

I sommer ble Lov om skatt på formue endret til det mer positive for privatpersoner som eier aksjer.

Da vi gikk inn i 2020 var formuesrabatten 25% på børsnoterte aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom). I juli ble denne endret til 35%. I Statsbudsjettet for 2021 er det foreslått å øke rabatten til 45%.

Gjeldende lovtekst for 2020 § 4-13:

«Børsnotert aksje verdsettes i alminnelighet til 65 prosent av kursverdien 1. januar i skattefastsettingsåret.»

Hvis du lurer på hva som menes med «skattefastsettingsåret»: For skatteåret 2020 brukes formues verdiene per 1. januar 2021 (som er en fridag og i de fleste tilfeller lik formuen 31.12.2020).

Bakgrunnen for at Regjeringen øker rabatten på aksjeformue handler bl.a. om å bidra med ulike stimuli for å bekjempe ulike negative effekter av korona.

Denne formuesrabatten gjelder også de aksjefond som beskattes som rene aksjefond (implisitt aksjer).

Se også skattesatser foreslått i Statsbudsjettet for 2021 >

 

Forbehold:

Endringer kan skje etter at artikkelen er publisert. Med den svært uvanlige situasjonen vi har pga korona, gjennomfører Regjeringen ulike tiltak løpende. Stiftelsen AksjeNorge har heller ikke jurister ansatt og har du spørsmål om skatt, anbefaler vi å sjekke nærmere på Skatteetaten.no eller kontakte en jurist.