Hvem er de nye aksjonærene?

I dag kan du lese i Dagens Næringsliv at gjennom 2020 har rekordmange privatpersoner handlet sine første aksjer for aller første gang.

I mer enn 20 år har AksjeNorge ført statistikk på antall privatpersoner som investerer i aksjer på Oslo Børs. Gjennom alle år har det vært cirka 350.000 privatpersoner som investerer i børsnoterte aksjer. Vinteren 2018/2019 begynte vi å se et tydelig skifte og faktisk gjennom siste to år er ca 100.000 av børsens 455.000 privat-aksjonærer nye. Det betyr at 22% av Oslo Børs investorer er relativt uerfarne investorer. I tillegg er årets 67 % av årets 70.000 nye aksjonærer under 40 år!

Før du ser på grafene under, er det verdt å merke seg at data vi bruker stammer fra Euronext VPS per 30. oktober 2020 og det er kun investeringer i det regulerte markedet på Oslo Børs. Det vil si at investeringer på Euronext Growth (tidligere kalt Merkur Market) er ikke med. Og en del investerer gjennom forvalterkontoer (som f.eks. Nordnets Zero-konto) og disse kommer heller ikke frem, men trenden er tydelig: Flere investerer i aksjer!  I januar får vi svaret på 2020 i sin helhet.

Figuren under viser antall privatpersoner som investerer i aksjer på Oslo Børs:

Figuren under viser sum verdiene de private har investert i børsnoterte aksjer i Norge:

Hvem er disse nye aksjonærene?

67 % av alle nye aksjonærer er unge under 40 år. I grafen under ser du antall aksjonærer fordelt på alder per 3. kvartal i 2015 og 2020. Her ser i tydelig at antall nye aksjonærer øker i aldersgrupper, men spesielt blant de unge. Les også intervju med to av de nye og unge i Dagens Næringsliv >

Fortsatt er det slik at de eldste investerer for de største verdiene (naturlig nok). Vi ser at de i gruppen 60-80 år har økt sine aksjeverdier med ca 66% (OSEBX har steget 47% i samme periode). De over 60 år eier fortsatt 54 % av børsens verdier på private hender. Grafen under viser sum verdier i milliarder kroner.

Er du en av de nye aksjonærene?

Vi ser av statistikken at mer enn 50% kun investerer i ett selskap, mot anbefalt ca 6-8 aksjer. Årsaken til at man anbefaler å spre investeringene på flere selskaper, er å redusere risikoen.

Hvis du eier aksjer i bare ett selskap og dette uheldigvis skulle gå konkurs, vil du tape hele det investerte beløpet.

Hvis du derimot eier aksjer i 8 ulike selskaper og dette ene skulle falle med 100% (gå konkurs) og alle de andre gir 0% i avkastning, har du totalt sett kun tapt 13% av investert beløp. Derfor sier man at det er viktig å diversifisere, dvs. å spre risikoen.

Har du derimot en vesentlig del av annen sparing i brede aksjefond, er du selvsagt ikke like utsatt for tap  eller store svingninger i verdier. Er du usikker på hva som passer deg, kan du be om en rådgivningssamtale med banken din eller prøve en av de mange spare-robotene som er tilgjengelige.

Lykke til!

 

Kilde: Vi har brukt rådata fra Euronext VPS i utforming av våre grafer.

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.