Sum verdi i mrd kroner private i børsnoterte aksjer – kjønn