Oslo Børs i 1000-klubben

Årets første uke starter bra med 2,80 % oppgang og hovedindeksen OSEBX slutter fredag 8. januar på 1001,16. Dermed er også Oslo Børs en av børsene med indeks over 1.000.

OSEBX står for Oslo Benchmark Index og kalles Oslo Børs hovedindeks og startet i 1996 på 100. Indeksen er en investertbar indeks som inneholder et representativt utvalgt av alle noterte aksjer på Oslo Børs. Det betyr at ikke alle børsens aksjer er i indeksen. Indeksen revideres på halvårlig basis (1.juni og 1.desember). Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte.

I dag fredag 9. januar stengte OSEBX på 1.001,16. I løpet av dagen var indeksen på høye 1.005,78. Før man feirer for mye, er det selvsagt viktig å forstå at det er overveiende stor fare for at vi ser 900-tallet igjen i nær fremtid.

Andre børser i 1.000-klubben

Her er et utvalgt av internasjonale børser som er i tusenklubben (kurser per 8. jan kl 17:09):

Dow Jones: 31.040,00

Nasdaq: 13.171,40

S&P 500:  3.817,96

FTSE 100 (UK): 6.856,15

DAX 30 (Tyskland): 14.053,00

OMX 30 (Sverige): 1.948,00

2020 ble allikevel positivt

Til de som ikke visste det, er det greit å notere seg at Oslo Børs OSEBX steg med 4,56% i 2020 til tross for svært volatile markeder (store svingninger). OSEBX sluttet i 2019 på 935,62 og sluttet i 30. desember 2020 på 973,97. I den verste pandemi-perioden falt OSEBX den 16.mars 2020 ned til lave 605,28. Laveste sluttnotering i 2020 ble 635,93 en uke senere den 23. mars 2020.

Kilder: Oslo Børs, Nasdaq, DI.se, E24.no, og AksjeNorges egne regneark

Forbehold

Stiftelsen AksjeNorge gir ikke personlige råd om investeringer eller skatt. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Det vi skriver på våre nettsider er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Feil i våre beregninger kan forekomme. Vi håper allikevel våre artikler er til hjelp.