Børsnoteringer i 2021

Nederst i artikkelen finner du navn på 26 selskaper som planlegger eller ønsker børsnotering i 2021. Et av de vanligste spørsmålene vi får handler om hvordan identifisere nye selskaper som skal på noteres på børsen. Vi deler her noen enkle tips .

Artikkelen er oppdatert 24. februar 2021

Merk at å tegne seg for aksjer i nye selskaper ikke gir en garantert avkastning selv om vi i 2020 hadde flere eksempler på selskaper som steg mye fra tegningsperiode til børsnoteringsdagen. Tvert i mot er det stor risiko forbundet med å tegne seg for aksjer i et selskap som enda ikke er notert på børs, spesielt fordi man ikke er like trygg på prisen som settes på aksjen. Dette handler om tilbud og etterspørsel før og etter notering. Dermed er det stor spenning knyttet til aksjens første dag, gjerne under selve bjellesermonien når børsen åpner.

Disse vurderer børsnotering

Det har allerede vært 13 nynoteringer i 2021 (oppdatert 24. februar). Det antas at rundt 40 selskaper vurderer børsnotering i løpet av 2021. Men merk at ofte blir noteringer utsatt eller kansellert. Du finner selskapene det er snakk om i nyhetsartikler på nett, og det er lett å søke på nett men her er noen av de vi har fanget opp, med forventet noteringsdato

5 selskaper for (antatt) notering på Oslo Børs, hovedlisten:

 • Elopak, eid av Ferd (Johan H Andresen) planlegger børsnotering. Les i DN.no >
 • Stolt Seafarm, et datterselskap av Stolt-Nielsen. Les børsmelding >
 • Komplett, nettbasert retailer innen elektronikk (var tidligere notert på børsen)
 • Reitan Handel. Rema 1000, Narvesen, 7-eleven og Unox. Les i DN.no >
 • Elkjøps eiere (notert i London) vurderer notere en minoritetsandel i Norge for å synliggjøre verdier.

Flere selskaper som planlegger notering på Euronext Growth (tidl. Merkur):

 • Flyr, nytt norsk flyselskap med flyveteran Erik G. Braathen i spissen. Emisjon i gang. (oppdatert 11. feb)
 • Harmonychain, kryptoselskap som vil ta dogecoin-databrikke på børs. Les på E24.no > (oppdatert 11.feb)
 • Rana Gruber, Gruveselskapet som flyr høyt på sterke jernmalmpriser. Tilretteleggerne i DNB Markets, SpareBank 1 Markets og Clarkson Platou. Les E24 >
 • Norsk Sjømat forsøkte seg i høst, mulig de forsøker igjen i første halvår i 2021.
 • Aion – et datterselskap av Aker Biomarin vurderes skilt ut og notert på Euronext Growth.
 • Norsk Hydro har også gitt signaler om å skille ut en ikke navngitt divisjon i et eget selskap for notering. Sjekk presentasjon fra siste Kapitalmarkedsdag (mulig du kan lese det mellom linjene)
 • Freyr utvikler miljøvennlige batterier vurderer notering (notert på  NOTC-listen ) – (oppdatert 20.jan: De søker om notering på NY-børsen)
 • Kolonial.no (dagligvarer på nett) har uttalt at notering er aktuelt. Det svenske oppkjøpsfondet Kinnevk er største eier (slike pleier selge etter 2-5 år).
 • Cirka
 • Ocean Geoloop
 • Ascenium
 • Columbi Salmon
 • CO2 Capsol
 • Alternus Energy

Slik finner du nykommerne

Det er ikke slik at det er veldig hemmelig for privatpersoner hvilke selskaper som skal noteres på børs, men selskapene med sine rådgivere (som regel meglerhusene og advokater) ønsker først å sikre at de har noen «hjørnestens-investorer» på plass før de går bredt ut til mindre aksjonærer. Det er også en kostbar og juridisk krevende jobb å notere et selskap og dermed blir børsnoteringer ofte ikke en allmenn nyhet før selskapet er på børs. Du kan allikevel finne selskapene på følgende vis:

 • Gå på Google.no og bruk søkeord som «planlegger børsnotering«, «rigget for børs», «vil/skal på børs» etc. Da får du som regel opp lenker til nettaviser som skriver om selskaper som har sagt de vil på børs. Merk at mange av disse selskapene er svært optimistiske i forhold til når de faktisk kommer seg på børs (les: «ting tar tid»).
 • Som aktiv aksjehandels-kunde kan det være du blir informert direkte gjennom ditt meglerhus eller kan lese om dette på meglerhusets innloggede nettsider.
 • Sjekk børsens egne nettsider. Merk at noteringsprosessen til Euronext Growth (den norske vekst-markedsplassen) går veldig hurtig og at disse noteringene ikke annonseres på samme måte, og ofte kommer nyheten så sent som under 24 timer før notering, ofte etter kl 14:00 dagen før eller samme morgen.
 • Tidvis er nykommerne allerede notert på unoterte listen. Sjekk NOTC >
 • Gå direkte inn på nettsidene til meglerhus som er aktive rådgivere for noteringer. Ofte er de flere meglerhus sammen om tilretteleggingen for å sikre god distribusjon og at nok kapital innhentes eller nok aksjonærer tiltrekkes til selskapet (meglerhusene har heller ikke alltid de samme kundene/investorene).
  Her er noen av de mest kjente og aktive tilretteleggerne i Norge: DNB Markets, Pareto Securities, ABG Sundal Collier, Nordea Markets, Sparebank1 Markets, Carnegie, Arctic Securities, Danske Bank m.m.  I tillegg blir ofte Nordnet med som distributør.

Et annet tips er å følge med på de profesjonelle investeringsselskapene som investerer i oppstarts- og såkorn-selskaper. Disse investorene har mandater som sier de skal være investere i starten, men ikke når selskapene  er over en «kritisk fase», da skal nye eiere på banen. Sjekk f.eks, det statlige eide fondet Investinor, her er det mye interessant på gang. Et selskap de eide andeler i som nylig ble notert er PlayMagnus (som de forøvrig fortsatt er eier i).

Nykommere skilt ut fra allerede børsnoterte selskaper

Flere av børsens nykommere er selskaper som er skilt ut fra større selskaper som allerede er notert på børsen. Tenk derfor om du har lest om selskaper som har vokst mye eller jobber med nye områder som kanskje ikke er like naturlige for selskapet å drive med som en «side-aktivitet» og at de derfor kan velge å synliggjøre verdiene bedre ved å skille ut denne delen av virksomheten i egne selskaper.

To eksempler vi hadde i 2020 er:

 • Aker Solutions: De skilte ut to «avdelinger» og delte ut aksjer i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind i utbytte til eksisterende aksjonærer sommeren 2020. Begge disse selskapene ble notert på Euronext Growth.
 • Hexagon composits skilte i desember ut Hexagon Purus som nå er notert på Euronext Growth.

Strenge krav for børsnotering

Oslo Børs og andre børser har strenge krav til selskapene som ønsker å noteres på børsenes markedsplasser. Avhengig av markedsplassen er kravene noe ulikt. Det viktigste handler ofte om:

 • Spredning av aksjene: Desto flere som eier aksjer i selskapet, desto mer sannsynlig er det at aksjen vil ha god likviditet (dvs at det er lett å få kjøpt eller solgt)
 • Størrelse på aksjonærene: Som regel er det et krav om at et visst antall aksjonærer eier for et minste-beløp hver seg på noteringstidspunktet.
 • Størrelsen på selskapet, selskapets økonomi og vekstambisjoner: Aksjen og selskapet skal være av allmenn interesse. Det stilles krav til finansiell styrke for videre drift. Det vil si at veldig små selskaper som antagelig aldri vil vokse særlig blir ikke notert (som f.eks. din lokale lille kiosk eller frisør).

Selskaper som noteres må også følge strenge «regelsett» etter notering og det som betyr mest for deg som er privatperson er:

 • Lik informasjon: Selskapene må dele kursdrivende informasjon til aksjonærene og markedet samtidig. Dette gjøres på børsens nettside for børsmeldinger www.newsweb.no
 • Likebehandling av aksjonærene: Skal selskapet hente ny kapital er hovedregelen i Norge at alle eksisterende aksjonærer inviteres med for å unngå utvanning (som betyr at din aksjer ikke skal bli mindre verd)
 • Deling av halvårs-resultater og varsle om vesentlige endringer i forhold til hva som er signalisert.

Les også hva advokatene i Thommesen skriver om notering på Euronext Growth >

Prosess og en liten advarsel

Merk at delta på børsnotering ikke gir deg en garantert avkastning selv om noen nykommere i høst steg mye.

Når et selskap går på børs, pleier selskapet enten:

 • Hente inn ny kapital (for videre vekst) ved å utstede nye aksjer. Du kan da tegne deg for et minimums antall aksjer. Når tegningen (dvs bestillingen) er sendt er du forpliktet til å kjøpe disse aksjene. I populære selskaper er det noen ganger avkorting (som betyr at du ikke får kjøpt like mange aksjer som bestilt fordi det er for mange kjøpere). eller:
 • Store investorer (f.eks. oppkjøpsfond eller gründeren og ansatte) selger seg ned i selskapet og gjør aksjene tilgjengelig for kjøp før børs.

Er det mange av de gamle aksjonærene som ser sitt snitt til å komme seg ut av selskapet, kan dette fort skje første handledag. Men ofte har «gamle» aksjonærer forpliktet seg til å ikke selge før etter en viss periode.

Det kan ofte være stort avvik mellom tegningskursen for notering (kursen du bestiller aksjer til «lenge» før noteringsdagen) og startkursen kl 09:00 første dag. Åpner kursen opp mer enn 20% har man som gründer eller tidlig aksjonær kanskje solgt seg ut for lavt. Og åpner kursen under tegningskursen vil nye aksjonærer føle seg lurt. Dermed er meglerhusene veldig opptatte av å finne den mest optimale kursen før notering slik at alle parter blir fornøyde.

Hva er et bra case?

Dessverre er det kun fremtiden som vil vise hva som er bra investerings-ideer. Men som privatperson er det noen grep du kan gjøre for å finne ut om investeringer i en aksje er noe som passer deg. Det viktigste du gjør er å lære litt om selskapet:

 • Har du lest prospekt og annen dokumentasjon som forteller om selskapets økonomi og fremtidsutsikter?
 • Vet du hva de driver med? Er forretningsmodellen god?
 • Forstår du hva som er driverne for at selskapet vil lykkes over tid og hvordan vil du vurdere dette?
 • Er det faktorer som gjør selskapet mer sårbar for fremtidig suksess? (kapitalbehov, lov-reguleringer, konsesjoner, kunder, lokale markeder, bærekraft, etc.)
 • Klarer du selv å fortelle hva de gjør og hva det er som vil gjøre selskapet til et bra case?

Du kan søke mer informasjon hos meglerhus og banker som ofte kommer med anbefalinger eller vurderinger. Hva som skrives i media er også viktig å følge med på.

Uansett hva du velger: 

 • Husk å spre risikoen ved å eie aksjer i flere ulike selskaper
 • Husk at aksjer vil svinge i verdi fra dag til dag og aksjesparing anbefales derfor å være langsiktig sparing. Forsøk heller ikke å time markedet, for det er praktisk talt umulig.
 • Selv om investeringene er langsiktige, i aksjer skjer det mye og du må følge med på nyheter om selskapene du investerer i for å sikre at dine valg fortsatt står seg.

 

Les også noen noterings-historier fra London -børsen her > 

Kilder

Dn.no ,  FA.no , E24.no ,  Oslo Børs, Nettavisen, Shifter, Digi.no , newsweb.no, notc.no

(artikkelen ble oppdatert 30. januar 2021)

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.