Rekordmange kvinner på børsen

Aldri før har så mange kvinner eid aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs. Og stadig flere oppdager de mulighetene å investere i aksjemarkedet kan gi.

Vi har ført statistikk på nordmenn og børs i mer enn 20 år, basert på data fra Euronext VPS. Forholdstallet mellom kvinner og menn forblir uforandret der vi ser at menn utgjør 70% av aksjonærene og eier 80% av aksjeverdiene. Selv med kraftig økning i antall aksjonærer på Oslo Børs, er det mange nye kvinner. Gjennom 2020 økte antall kvinner med 19% og det er nå 137.060 kvinner som investerer i aksjer og egenkapitalbevis på en VPS-konto (per 31/12/2020). I tillegg har du de som investerer gjennom aksjefond eller gjennom en kontofører (som f.eks. Nordnets Zero-konto). Til sammenlikning eier 339.000 menn aksjer på Oslo Børs.

Det er spesielt kvinner under 40 år som øker mest men gruppen 40-54 økte også mye. I Grafen nedenfor ser du de kvinnelige nykommerne.

Se flere grafer om kvinner og aksjevalg: Kvinnedagen 2021 – grafpakke

Fortsatt menn som regjerer

Selv om vi har en svært god utvikling på antall nye kvinner som investerer, bør vi se det i sammenheng med utviklingen i antall menn. Antall menn økte med 26% gjennom 2020 mens kvinner økte med 19%.

Kvinner i flertall velger noe annerledes enn menn: Kvinner investerer også i selskaper som svinger mye i verdi, men relativt sett for mindre kronebeløp enn menn. Kviner synes å ta lavere risiko enn menn. Tidligere undersøkelser Nordnet gjennomførte, viste at menn handlet 4 ganger så ofte som kvinner. Siden det er vanskelig å time aksjemarkedet dag for dag, kan det se ut som om kvinners investerings-strategi kan gi mer stabilitet for den langsiktige investor.

Pensjon mer i fokus hos kvinner

Ny statistikk fra VFF og Finans Norge viser at sparing til Pensjon gjennom IPS er mer likestilt enn sparing i aksjer: Hele 44% av de som sparer i IPS er kvinner. Men her investerer kvinner nesten like mye som menn.

Med den nye Egen Pensjonskonto skal det bli enklere å få også denne pensjonen til å kunne øke mer i verdi raskere. Eller riktigere. Ikke alle skal øke aksjeandelen, ikke alle har denne risikoprofilen.

Vi kvinner må være mer smarte med de små kronene vi har

Daglig leder for Stiftelsen AksjeNorge har gjennom de siste to årene jobbet aktivt med å få flere kvinner til å forstå de mulighetene som ligger i å spare i aksjemarkedet, enten det er direkte i aksjer på børs eller gjennom fond. Og ofte kommer spørsmålet opp om hvorfor det er så viktig at kvinner investerer:

  • Kvinner tjener i snitt mindre enn menn gjennom hele livet. I tillegg har vi ofte en eldre samboer/ektefelle og mange velger gå av med pensjon tidligere. På toppen av dette lever kvinner lengre. Så kvinner sparepenger må vare mye lengre enn menns, deler Kristin Skaug.

Tradisjonelt så levde de fleste kvinner og menn i et ekteskap inngått i relativt ung alder og fikk barn tidlig (sett i forhold til i dag). Slik er det ikke i dag. Nesten 40 % av oss voksne lever alene (som single-husholdning). Skilsmisse-raten er høyere og antall personer som inngår nye partnerskap/samboerskap/ekteskap er økende. I tillegg kan det synes som om at kun 30% av oss i et forhold i dag er i samme forhold om 30 år. Å gå fra par-økonomi til single-økonomi er stor og dyr overgang.

Rekordmange medlemmer av AksjeJentene

Januar 2019 inviterte vi til et Kvinneseminar og opprettet samtidig en Facebook-gruppe kalt AksjeJentene for at deltagerne kunne fortsette aksjepraten der, med lav terskel for å stille spørsmål. Siden den gang har antall medlemmer kommet over 20.000 kvinner fra hele landet! Gratulerer med Kvinnedagen, alle sammen :)

Bli medlem her >