Viktig frist om Pensjonskapitalbevis

I dag fredag 30. april 2021 er siste  frist for å gjøre noen valg for din pensjon. Men det er viktig å påpeke at for de fleste er det helt greit å ikke foreta seg noe, sier de fleste pensjonsekspertene og Forbrukerrådet,

1. april i år fikk 1,5 millioner nordmenn som jobber i privat næringsliv «Egen pensjonskonto«, også kalt EPK. Dette er en samlekonto for all pensjon du tjener opp gjennom bl.a. innskuddsordninger som ansatt i et privateid selskap (ikke offentlig sektor).

Hvis du har byttet jobb tidligere fra en arbeidsgiver som hadde innskuddsordning (som er den mest vanlige i dag), fikk du da du sluttet et bevis på opptjent pensjon, av de fleste pensjonsleverandører kalt Pensjonskapitalbevis (PKB).  Denne pensjonen har du i over 10 år kunnet selv velge fond i og aksjeandel tilpasset dine behov. Utfordringen har vært at dette ble tungtvint med pensjonssparing flere steder i tillegg til at årlige kostnader har spist mye av potensiell avkastning av pensjonssparinge. Derfor kom Egen Pensjonskonto.

Alle pensjonskapitalbevis vil en gang etter 1. mai og i løpet av 2021 samles på Egen Pensjonskonto.

Hvis du er en av (de få) som har et bevisst forhold til hvordan Pensjonskapitalbeviset er investert, må du følge med nå.

Fremskynde flytting

Synes du det derimot er kjekt at alt samles, behøver du ikke foreta deg noe, men du kan fremskynde flytteprosessen, ved å logge deg inn på NorskPensjon.no  Det tar deg ca 2-3 minutter totalt.

Siden det er enormt mange pensjons-kroner investert hos ulike pensjons-leverandører og for å forhindre at man påvirker børskurser i for stor grad, ønsker man at flyttingen av pensjonskroner skjer fra 1. mai og ut året en gang.  I praksis selges dine valgte fond i PKB , salgs-kronene overføres til EPK hvor de investeres likt som dine øvrige pensjonskroner i EPK er investert.

Reservasjon mot flytting

Du som kanskje har valgt konkrete fond eller vet at leverandøren av Egen Pensjonskonto ikke kan tilby de samme fondene du liker, kan du reservere deg mot flytting av pensjonskroner til EPK. Det er nemlig ikke slik at fondsbeholdningen flyttes til EPK men kronebeløpet. (Dette skjer ikke som med en Aksjesparekonto der fondet flyttes.)

Selve reseverasjonen må gjøres på NorsPensjon.no og det tar deg ca 2-3 minutter totalt. Skulle du senere ønske å samle dine PKB på Egen Pensjonskonto, kan du selvsagt gjøre dette. Du kan også bytte pensjonsleverandør (selvvalgt leverandør) på både dine Pensjonskapitalbevis (som tidligere) og nå også på din Egen Pensjonskonto (nytt fra 2021).

Gå inn på NorskPensjon.no her >

En annen gruppe som kan være tjent med å ikke flytte, kan være de som har Pensjonskapitalbevis som har lav saldo (under ca kr 20.000) eller pensjonsutbetalingene skal starte snart (i 2021). Forbrukerrådet informerte om dette på TV2 torsdag 29. april.

Lær mer om Egen Pensjonskonto

AksjeNorge har utviklet en del opplæringsmateriell og fått laget noen informasjon-flimer om Egen Pensjonskonto (utviklet med finansiell støtte fra Finansmarkedsfondet). Du finner informasjonen her >

Med Egen Pensjonskonto kan du selv bestemme mer og dine valg vil avgjøre hvordan pensjonskronenen vokser i tiden fremover, altså valg av fond og hvilke avkastningsforventninger disse har.

 

Forbehold

AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Det vi skriver på våre nettsider er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Feil i våre beregninger kan forekomme. Vi håper allikevel våre artikler er til hjelp.