Snart midtveis i året

SSB kom med en rapport den 9.juni der de gjorde et stort poeng av at nordmenn investerer rekordmye i aksjer og fond. Men hvordan har det egentlig gått?

For å gå litt tilbake i tid, så endte 2019 med en sterk oppgang på +16 % (OSEBX / Hovedindeksen). De fleste analytikere og aksjeeksperter mente at det nå begynte å bli dyrt å kjøpe aksjer og at veksten i selskapenes inntjeningen ville bremse noe opp (men fortsatt vekst). Lite forberedt var vi på at en pandemi ville slå inn.

2020 startet positivt og vi så hovedindeksen bevege seg opp til 949. Men etterhvert som vi fikk stadig nye nyheter fra Asia om covid-19 begynte de proffe og store investorene å trekke penger ut av aksjemarkedet. Med full konflikt i OPEC/OPEC+ om oljeproduksjon/tilbud (7-8. mars) fikk vi i tillegg et  kraftig fall i oljeprisen og aksjemarkedene verden over fikk enda større fart nedover. Uavhengig av hvilket land du ser på, så ble bunnen et faktum de siste ukene av mars. Oslo Børs hadde da falt over 35%, og energiaksjer og fly-aksjer falt mest.

De aksjonærene som allerede var investert i aksjemarkedet fikk en smell i februar/mars 2020, men hvis de fortsatt hadde eid aksjene og var investert som OSEBX, ville avkastningen i dag (10.juni 2021) vært 21% fra 1. januar 2020 til i dag. De seneste 4 kvartalene har de hatt i snitt 14% avkastning.

SSBs rapport viser til data for perioden fra 2. kvartal 2020 til og med 1. kvartal 2021 (altså 4 sammenhengende kvartaler). I denne perioden har over 100.000 nye begynt å investere. Netto økte de private aksje-investeringene med 16 milliarder kroner. I tillegg har de i sum hatt en avkastning på 72 mrd som tilsier i snitt 50 % verdiøkning I perioden.

Stadig nye aksjonærer i nye aksjer

Da vi presenterte aksjestatistikken for q1 2021, laget vi en oversikt over hvilke aksjer folk flest eide og aksjer som fikk flest nye aksjonærer. Nedenfor ser du denne oversikten, men nå påført hvor mye aksjene har steget/falt  med det hittil i 2021.

Denne siste grafen viser hvor viktig det er å spre risikoen og ha en god plan for investeringene sine: Ikke bare investere i unge vekstselskaper, ikke bare velge aksjer som svinger mye i verdi og helst gjøre seg opp en egen mening om hva som vil være gode grunner til å eie akkurat disse aksjene.

Bruk nettsidene her til å lære mer eller søk kunnskap gjennom banken din. Største feilen private investorer gjør, er å eie aksjer i kun 1-3 ulike selskaper. Da blir risikoen høy og faren øker for at verdiene vil svinge mye.


Kilder: Oslo Børs, Euronext VPS og SSB

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.