Renteøkning og E24s rentepanel

I dag kl 10:00 annonserte Norges Bank at styringsrenten forblir uendret på 0 %, men at det er sannsynlig med en renteøkning ved neste rentemøte den 23. september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Banks pressemelding. Se kort forklaring på rentebeslutningen med sentralbanksjef Øystein Olsen:

Renten ble dermed uendret, men det er stor sannsynlighet for at renten kan økes i september. Neste rentebeslutning kommer 23. september kl 10:00. Men den 14. september deles funn fra undersøkelsen fra «Regionalt nettverk», og denne pleier å være en del av grunnlaget for rentebeslutningen.

Øverst i artikkelen ser du Norges Banks rentebane fra juni (kilde: Norges Bank) som tydelig viser at sentralbanken forventer å øke styringsrentene de neste årene (se stiplet linje). Grafen er hentet ut fra presentasjonen sentralbanksjefen holder den 19. august 2021.

Eksperter om styringsrenten

Næringslivs-nettavisen E24.no har satt sammen et eget renteråd med finanseksperter som deler sine betraktninger om rentesettingen. I anledning Arendalsuka ble rådet litt endret og bestod av:

  • Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen
  • Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand
  • Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets
  • Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB MarketsBanksjef
  • Per Olav Nærestad i Arendal og Omegns Sparekasse

Dette live-eventet ble ledet av journalist Asgeir Aga Nilsen fra E24. Opptaket fra arrangementet er nå blitt en podkast-episode du kan lytte til. Også AksjeNorge var til stede under innspillingen og synes det er verdt å lytte til, både faglig og underholdningsmessig. Merk at det var en veldig god stemning i gruppen men også at de lærde strides… God lytting;

Rett før innspillingen møtte AksjeNorges daglig leder Kristin Skaug to av økonomene: Olav Chen (Storebrand) og Jan L. Andreassen (Eika Gruppen):

Fra venstre; Jan L. Andreassen, Kristin Skaug og Olav Chen. (Foto; AksjeNorge)
E24s Renterådet. Fra venstre; Jan L. Andreassen, Olav Chen, Asgeir Aga Nilsen (E24), Per Olav Nærestad og Harald Magnus Andreassen. På skjerm/streaming; Kjersti Haugland. (Foto: AksjeNorge)

 

Om styringsrenten

Veldig forenklet er styringsrenten renten Norges Bank bruker når renter skal settes for bankenes innskudd og lån i Norges Bank. Dermed blir styringsrenten brukt når bankene skal sette renten for sine kunder på innskudd og lån. Les mer i Norges Banks kunnskapsbank >

Styringsrenten fastsettes normalt  åtte ganger i året i et rentemøte. Beslutning fra neste rentemøte gis torsdag 23. september kl 10:00.

Da pandemien slo til med full kraft, satte Norges Bank ned styringsrenten den 20. mars 2020 fra 0,75 % til 0,25 %  og den 7. mai 2020 kuttet igjen til 0%. Nedenfor ser du styringsrenten siden 2007:

Styringsrenten pleier normalt å settes opp fordi økonomien i landet ser ut til å bedres raskt og man vil med økte renter forsøke å bremse en potensiell prisstigning, som ofte kommer som konsekvens av bedre økonomi og økt etterspørsel etter varer og tjenester.

– Høyere renter er ofte et signal på bedre tider, deler Kristin Skaug i AksjeNorge. Og selv om lån blir dyrere er det fordi våre verdier og lønninger muligens også stiger i verdi samtidig. Sentralbanken er opptatt av å skape en god balanse.

 

Kilder: Norges Bank
Hovedbilde: Shutterstock (793237669)
Graf: Norges Bank

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.