Vinner- og taper-aksjene i august

For 7. måned på rad har hovedindeksen OSEBX steget. Det samme så vi på Wall Street.

Artikkelen er oppdatert 2. september

For 7. måned på rad har ikke bare Oslo Børs, men flere av verdens ledende børser, steget. Oslo Børs hovedindeks (osebx) er opp ca 19% i år. Nedenfor deler vi noen enkle tabeller med avkastningstall.

DNB har også laget en rapport over mest og minst populære aksjer blant sine kunder, fordelt på ulike aldersgrupper i august. Her var det mye interessant å lese! Se DNB-rapporten her >

Noen av våre funn

Aksjene med flest private aksjonærer er i hovedsak selskaper som har eksistert lenge og i flertall levert jevnt over god avkastning.

Ser vi på aksjer med størst nettto tilstrømning av private aksjonærer de siste par årene, er listen preget av nynoterte selskaper (som regel vekst-selskaper) og selskaper som er i en utfordrende finansiell situasjon. Disse aksjene med flest nye aksjonærer har svingt mye i verdi og gitt svært variert avkastning.

Siden vi ikke kan spore bevegelsene på individ-nivå eller når aksjene ble kjøpt/solgt ifht sikre gevinster/ta tap, må det gjøres noen enkle antagelser om at de som opprinnelig var i «de eldre» selskapene fortsatt er der (siden det historisk har vært relativt stabil aksjonærmasse), og at den kraftige veksten i antall aksjonærer i de nye selskapene er dominert av nye og uerfarne investorer.

 

Vi ser store forskjeller i hva folk flest velger å investre i. Vi har derfor sett på ulike lister og viser aksje-utvikling i august og hittil i år.

Erfarne kan ha hatt best avkastning i år

Nedenfor har vi til venstre aksjene som har flest private aksjonærer hver seg. Mens tabellen til høyre viser aksjene som har (per 30.juni) fått flest nye aksjonærer gjennom 2021. Prosentene er aksjeavkastningen i gjeldende periode, august og hittil i 2021.

Siden vi ser liten endring i selskapene over tid i tabellen til venstre, kan vi forenklet si at det er de mer erfarne investorene. I den oransje tabellen er aksjene som har fått mange nye og unge aksjonærer gjennom pandemien. Veldig forenklet har de færreste lang erfaring.

Vinner- og taperaksjene

Når vi sorterer avkastningslistene kun på vinnere og tapere, får vi følgende:

 

Kilder: Euronext VPS, Oslo Børs og AksjeNorge.

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.