Historisk høy verdi på Equinor

Equinor har aldri vært verdt mer i markedsverdi på Oslo Børs. Ved årets inngang var selskapet verdsatt til kr 472,2 milliarder. I dag er selskapet verdi 764 milliarder.

Flere enn 100.000 nordmenn eier aksjer i Equinor. Norges største selskap har i takt med oljeprisen økt med 62% i verdi hittil i år.

I grafen over ser børsens 10 største selskaper og utviklingen deres i verdi fra start (blått) til nå (summen av blått+oransje). Del fleste av børsens 10 største selskaper har økt i verdi i år, med unntak av Orkla og Telenor som nå i oktober har falt noe og dermed gitt aksjene en negativ avkastning (uten å hensynta utbytte).

Disse 10 selskapene er også blant de mest populære aksjene å eie over tid i den norske befolkning. Dette er også aksjer som eies av de fleste norske aksjefondene. Så hvis du synes det er skummelt å eie aksjer selv, kan du heller velge deg et aksjefond som sprer risikoen godt på mange ulike selskaper.

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.