Rapporteringssesongen er i gang

Hvert kvartal skal børsens selskaper dele regnskap for siste kvartal med hele markedet. De ukene tallene deles kalles Rapporteringssesong.

Dette er en ganske stor jobb for selskapene og derfor kommer ikke alle samtidig. Tradisjonelt kommer bankene og gjerne de eldste selskapene med tall først.

Nedenfor ser du hvor mange som hver dag kommer til å dele tall med finansmarkedet, altså også deg!

I sirkelen over ser du noen av de mer kjente selskapene som deler tall denne uken. Vi får 23 selskaper denne uken og 76 selskaper neste uke.

Alle børsnoterte selskaper er pliktige å dele sin Finanskalender på sine nettsider og som børsmelding. Full oversikt over alle selskapenes finanskalender finner du også på børsens samleside. Se finanskalenderen her >

Følg presentasjonen live

Det er regnskapene som deles. Disse må deles utenom børsens åpningstid, og de fleste velger å sende ut børsmelding i god tid, klokken 07:00 på newsweb.no (børsens plattform for børsmeldinger). De fleste gjennomfører også en presentasjon av tallene, noen allerede klokken 08:00 mens andre tar det senere på dagen. Under pandemien tilbød etterhvert alle dette digitalt. Nå ser vi at stadig flere med gjenåpningen av Norge, også inviterer til fysisk oppmøte igjen. Det betyr at du kan selv stille opp på en slik presentasjon hvis det er åpent for alle – sjekk om det er påmelding før du møter opp.

Følge med på presentasjonen er svært nyttig, for her presenteres og sies også ting på en enklere måte ofte. Og det er noe med den følelsen av å høre selskapet selv fortelle hvordan det går og hva de tenker om fremtiden.

Hva skal du se etter?

Under pandemien var noe av det viktigste å følge med på: Selskapets gjeldssituasjon og kontantstrøm, fordi man ville være sikker på at de klarte seg gjennom en vanskelig tid.

I dag kan det være viktig å se på valuta-effekter. Kronekursen er sterkere nå enn forrige kvartal, og hvordan påvirker dette lønnsomheten til selskapet? Selskaper med inntekter i EUR og USD vil da få lavere inntekter når dette veksles til kroner. Hvis de derimot har mye kostnader i utenlandskvaluta eller har valutasikret seg (brukt terminer), er det ofte bedre stilt.

Noe du bør følge med på:

Inntekter: Stiger disse? Hva forventer de i vekst fremover?

Driftsresultatet: Positivt eller negativt? Er det et nytt selskap eller et vekst-selskap er ofte driften i minus, men når forventer selskapet at dette skal snu eller jobber de i henhold til tidligere sagt?

Margin og lønnsomhet: Hvordan utvikler lønnsomheten seg? Høy eller lav marging? Hva ser de for seg fremover? Hvilke utfordringer står de ovenfor eller hvilke muligheter ser de selv?

Konkurransesituasjonen: Hvordan gjør de det i forhold til konkurrentene? Har de kapret markedsandeler eller er de i en mer utsatt posisjon?

Råvarepriser, transportutfordringer og knapphet på ressurser (arbeidskraft, råvarer etc): Det har vært noen tøffe måneder vi har bak oss. Hvordan stiller selskapet seg?

Selvsagt er det mye mer å lese ut av tallene, men hvis du ikke er en økonom selv og synes dette er vanskelig: Hør presentasjonen og hør hva analytikerne spør om. Liker du det du hører eller forsøker selskapet å «pakke inn» noen dårlige nyheter?

Og hva sier de om potensielle utbytter? Noen betaler kvartalsvise utbytter – og hva sies om dette?

Aksjekursen påvirkes umiddelbart

Aksjemarkedet er styrt av forventinger til fremtiden. Har selskapet sagt de skal vokse, er det forventninger til vekst. Selv om selskapet faktisk øker inntekter og lønnsomhet, og til og med har store overskudd, kan aksjekursen allikevel falle på nyheter om kvartalstall. Mye av det handler om at selv om de leverte bra resultater, var de svakere enn hva som var ventet.

En annen årsak til at en aksje faller etter gode resultater, kan handle om at andre investorer ikke tror at aksjen vil stige særlig mye mer på kort sikt, og selger nå mens de kan og velger seg heller noe andre aksjer.

På samme måte er det når det ventes gode resultater (eller bedre enn tidligere) og de levere enda bedre enn de har sagt: Da pleier aksjekursen å stige mye. Eller kanskje selskapet ikke leverte noen spennende resultater men kom med nyheter om nye og interessante satsingsområder? Dette hender også oppfattes som gode nyheter.

Oppdaterte analyser

Mange selskaper følges nøye av aksje-analytikere og forvaltere. Når regnskapstallene er klare, pleier disse å komme med nye prognoser for hvor de tror selskapenes aksjekurs skal utvikle seg.

 

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.