Største nykommer på 20 år!

I dag ble det norske selskapet Autostore notert på Oslo Børs hovedliste.

Det har vært stille med store børsnoteringer på en stund, men denne noteringen er den største på mange år. Selskapet listes rett på hovedlisten og er nå børsens 9. største selskap med en markedsverdi før børs-åpning på kroner 103,5 milliarder, 30 minutter etter børs-åpning var selskapet priset til over kr 120 milliarder. Dette er den største børsnoteringen på Oslo Børs siden noteringen av Equinor (den gang Statoil) for tyve år siden.

Selskapet hentet inn kr 2,7 milliarder i ny kapital i tillegg til at eksisterende aksjonærer solgte seg ned med aksjer verdt kr 15 milliarder. Aksjene som ble tilbudt gjennom emisjon og nedsalg byttet eiere på kr 31 per aksje.

Det stilles normalt høyere krav til spredning (altså ulikt antall aksjonærer, mål i %) ved notering på hovedlisten i tillegg til alder på selskapet. På grunn av den store størrelsen på selskapet har Børsen gitt dispensasjon for å kunne avvike både spredningskravet og alder. Cirka 17 % av Autostore-aksjene vil være fritt omsettelige ved notering.

Hør AutoStore-sjefen forklare selskapet

Vi møtte CEO og president Karl Johan Lier i Autostore samme dag som børsnoteringen. Han deler i kort video (3 min) hva selskapet jobber med, litt om fremtidsutsiktene og hvordan de jobber med bærekraft.

Les mer

Les børsmeldingene fra selskapet her >

Besøk selskapets investorsider for presentasjoner og dokumenter >

Følg aksjekursen på Oslo Børs nettsider >

 

Toppfoto: Illustrasjonsfoto fra Shutterstock.com 1884384349

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver her på våre nettsider, deler i video eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.