Børsens daglige svingninger

Fredag 26.november våknet vi til nyheter om den nye virus-varianten. Dermed økte frykten for nedstengning og lavere vekst-takter i selskapene. Og børsene verden over falt.

Oslo Børs hovedindeks falt med 3,2% men var noe lavere tidligere på dagen enn på slutten. Men hvor stort fall er dette i 2021? Grafen nedenfor viser daglig avkastning fra en dag til neste dag på hovedindeksen på Oslo Børs (kalt OSEBX). Som regel har vi svingninger opp/ned innenfor 1,5 %.

Et fall på 3,2 % oppleves mye for alle som investerer kortsiktig. Som du ser av grafen over, er det som regel få av disse dagene, hvis man kun ser på 2021 under ett (som er kortsiktig).

Selv om det er lett å bli revet med av store daglig svingninger, er det verdt å huske at ofte får vi en korreksjon kort etter, gjerne fordi nye investorer ønsker å benytte seg av lavere kurser.  Avhengig av nyhetens alvorlighetsgrad kan korreksjon ta lengre tid. Uansett hva som er årsaken til større fall, er det viktig å følge med på nyheter hvis man skal investere i aksje-markedet og ikke minst er det lurt å ha en forhåndsdefinert plan eller strategi for investeringene.

Grafen nedenfor viser daglig avkastning i starten av 2020 (jan-april):

Nedenfor ser du avkastningen på børsens 3 andre store indekser sett i forhold til Osebx for hittil i november:

 

Oslo Børs hovedindeks viser at børsen har  steget med mer enn 20% for året, men falt med 1,5% i november. Dette er faktisk første gang vi kanskje får en negativ måned siden januar. Det er ikke vanlig å ha så få negative måneder.

Grafen nedenfor viser utviklingen på Oslo Børs og disse tre store ledende indeksene for hele 2021 sett under ett:

 

Kilder:

Data brukt for å lage grafene er hentet fra nettsidene til Oslo Børs >

Grafene og illustrasjonene er utviklet i AksjeNorge

Alle kurser brukt i gravene har sluttkurs fredag 26. november 2021.

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.