Fredagspanelet

Hver fredag er Holberg, Nordnet og AksjeNorge faste gjester i TV2 Nyhetskanalens Fredagspanel kl 10:30.

Hva kan data fra Mastercard si om utviklingen? Hvordan gikk det med aksjene folk eide ved starten av 2021? Og hvordan ligger vi så langt an i 2022? Se samtale mellom seniorforvalter Harald Jeremiassen fra Holberg, investeringsøkonom Mads Johannesen fra Nordnet, Kristin Skaug fra AksjeNorge og økonomi-anker Kjetil H. Dale.

Du kan se klippet på nesten 10 minutter her >

Nedenfor ser du de to grafene vi viste frem. De er forøvrig oppdatert med sluttkurser fredag.

Sektor-glidning?

Grafen under viser avkastning hittil i år (2022) i de ulike sektorene. Vi registrer relativt store bevegelser i de ulike sektorene. Oljeprisen er i skrivende stund over 86 USD og siste tids stigning har bidratt godt til energi-aksjene på Oslo Børs.

Logoene du ser på grafen, illlustrer selskaper som er store i sin sektor og som var drivende for sektorens utvikling

Store forskjeller globalt

Med forvetninger om flere renteøkninger og dermed høyere renter, har vi globalt sett en rotasjon fra vekst-selskaper til de eldre mer stabile selskapene. Bank og finans har gått spesielt bra mens teknologi tynger. Avkastnigen vist nedenfor er for årets 2 første uker.

Markedsverdi noen store

Søylene nedenfor viser hvor mye de ulike er verdsatt fredag ved stengetid. Beløp i milliarder kroner.

Oljefondet er verdens største enkelt-investor og eier i snitt 1,5% av 9.000 selskaper verden over.

 

Kilder: Oslo Børs, Nbim, Yahoo Finance

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.