Rekordhøyt handelsoverskudd i Norge

Norges handelsoverskudd har aldri vært høyere. Vareeksporten i kroner økte med 77 % i 2021. Flere enn 10% flere fat olje ble eksportert og vi solgte rekordhøye 584 millioner fat med olje. Fiske-eksporten nådde også historiske rekorder på 116,6 milliarder kroner, opp 14,4% fra 2020.

Handelsbalansen viser forskjellen mellom import og eksport. Det er et mål på forskjellen mellom importen (hva vi som land og folk kjøper fra andre land) og eksporten (hva Norge selger til andre land). Når vi selger for mer enn vi kjøper for, blir det handelsoverskudd. Nedenfor ser du utviklingen i dette overskuddet (grønne søyler). Eksporten svinger mye, avhengig av volum, prisen vi får for varene våre (f.eks. oljeprisen) og valutakursen (f.eks. USD/NOK).

 

Statistisk sentralbyrå meldte i morges at det ble eksportert varer for rekordhøye 1 377,8 milliarder kroner i 2021. Vi snakker ofte om at Norge lever av oljen. Nedenfor vises tydelig hvor Norge som nasjon får majoriteten av inntektene fra. Råolje og Naturgass utgjør til sammen 825,4 milliarder kroner i inntekter, og utgjør 60% av Norges inntekter. Inntekter fra Fastlands-Norge og andre næringer er på tilsammen kr 552 milliarder. Av delle er inntekter fra sjømat-næringen er på 116 millarder og fisk utgjør 8,5 % av totale inntekter som viser viktigheten av sjømat/fisk for Norges totaløkonomi.

Grafen nedenfor viser fordelingen av Norges eksportinntekter for 2021. verdiene i søylene er inntektene i milliarder kroner, mens den blå prosentsatsen er veksten (endringen) i inntektene fra 2020:

Med en samlet vareimport på 846,8 milliarder kroner og vare-eksport på 1.377,8 milliarder, endte handelsoverskuddet for varer på historiske 531 milliarder kroner.

Gass-inntektene har tatt igjen olje

Den sterke veksten i inntekter er drevet av veldig mye høyere priser på energivarer, metaller og fisk, i tillegg til volumvekst:

  • Eksporten av råolje (antall fat) økte i 2021 med 10 % men på grunn av kraftig økning i oljeprisen, steg inntektene med 68% fra året før. Gjennomsnittsprisen for 2021 endte på 599 kroner , hele 223 kroner mer enn for 2020, dvs. en vekst på ca 60% (i snitt).
  • Eksporten av råolje i volum (fat) økte i 2021 med 5,6 % til 584 millioner fat. Dette er det høyeste volun siden 2009 og den økte produksjonskapaisiten på Johans Sverdrup-feltet i 2021 bidro til denne oppgangen

Grafen nedenfor viser fordelingen av inntektene mellom råolje og naturgass, i milliarder kromer. Gassprisene har økt med 3-4 gangeren i 2021 og gjør dermed et stort inntektshopp i 2021.

Isolert sett utgjør gass-inntektene i 2021 mer en samlede gjennomsnitlige eksportinntekter de foregående 9 årene.

Merk at SSB sier at gassprisene er vanskelige å estimere og vil i mai dele en oppdatering som kan påvirke endelige tall. Holberg-fondene har allikevel dristet seg til å oppdatere grafen over med estimater for 2022 basert på dagens future-priser (som selvsagt kan endres betraktelig):

Norges viktigste handelspartnere

I mars 2021 delte SSB to kake-diagrammer som viser tydelig hvorfra vi importerer varer og hvem som kjøper mest av våre varer. Som du ser nedenfor er Europa vår viktigste handelspartner.

 

Les mer i siste rapport fra SSB >

Hva kan vi bruke handelstallene til?

Handelstallene viser tydelig hvilke næringer Norge får inntekter fra. De fleste av de største eksportene er børsnoterte selskaper som helt vanlige nordmenn kan investere i, helt nede i én enkelt aksje.

Om få uker får vi rapportert 4. kvartalstallene og årsresultatene for selskaper notert på børsen. Voldsomme eksportinntekter kommer fra et sted, nemlig selskapene. Bruk dataene til å tenke på hvordan de ulike selskapenes inntekter kan utvikle seg. Men dette er bare inntektene, hva med utgiftene? Vi vet at mange også har vært hardt rammet av forsyningsproblemer, mangelen på innsatsfaktorer (råvarer, f.eks. metaller, chiper etc) og med mangel kommer ofte høyere kostnader og/eller lavere produksjon. Alt henger sammen.

Det andre er det geografiske,- for vi eksporterer mest til Europa, men også importerer mye derfra. 28 % av bilene vi importerer kommer fra Tyskland. Også her er valuta viktig og påvirker lønnsomheten, og ikke minst også elektrisitetsprisene etterhvert.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Holberg 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.