After Hours eller Happy Hours?

Har du hørt at et selskap bommer på inntjeningen og faller after hours i USA? Eller om selskaper som rapporterer bedre og etterbørs-markedet minner om Happy Hours?

Denne artikkelen handler om resultater og handel etter børs.Resultatsesongen er i gang. Da presenterer de børsnoterte selskapene resultater utenfor børsens åpningstider. I Europa som regel før børsen åpner, og i USA etter børsens stengetid.

Store kurs-svingninger etter stengetid

De siste dagene har vi sett enorme svingninger på børsene, spesielt i USA. Fra før av har teknologi og IT-aksjer falt mye i 2022. Nå kommer selskapene med nyheter og resultater for 2022. I USA deles kvartalstallene normalt etter børsens stengetid som er kl 22:00 norsk tid. Hadde dette vært i Norge, hadde vi ikke hatt særlig handel i disse aksjene da. Men i USA er dette mulig i fortsatt 4 timer gjennom noen handelsplattformer.

Eksempel Meta (Facebook):

Onsdag hadde vi et spesielt tilfelle med META  (nye navnet på konsernet som eier Facebook): Samme dag som tallene kom, steg aksjen. Da nyheten ble sluppet etter stengetid, gikk aksjen rett ned og er historisk sett største nedgang i et S&P 500 selskap (hørt på CNBC). Vi har forsøkt å illustrere dette nedenfor:

Eksempel: Amazon og Snapchat

Vi hadde liknende tilfeller med Amazon og Snapchat også på torsdag, men venter i dag fredag (skrivende stund) på hvordan aksjene åpner. Åpner de etter samme mønster som Meta, skal de åpne hhv. med stor oppgang begge to:

Oppdatering fredag 4. februar kl 22:25 og mange timer etter publisering av denne artikkelen:
Amazon steg fredag med 13,54%  og Snapchat med 58,82%. Begge deler veldig nære etterhandelen dagen før. Øverst i artikkelen har vi illustrert hvordan det utartet seg videre på fredag for Amazon.

Norske børsmeldinger

  • Statistisk sentralbyrå deler alltid sine tall kl. 08:00. Mange av deres statistikker kan ellers påvirke aksjekurser.
  • Norges Bank publiserer beslutning om styringsrenten alltid kl. 10:00.
  • Alle meldinger fra børsnoterte aksjer må deles på Newsweb.no. Må kurssensitive meldinger deles i børsens åpningstid, må børsen kontaktes først for å sette aksjen i handelspause (for at alle andre skal rekke å lese nyheten). Pausen er sjelden lengre enn 15 minutter.

Forventningsstyrt

Hvert kvartal deler børsnotrerte selskapersine kvartalstall. Da deler de regnskap med inntekter og resultater for siste kvartalet og sammenlikner. Tallene sammenliknes som regel med tallene for kvartalet 1 år tidligere (fordi de fleste selskaper følger sine egne svingninger gjennom året; bare tenk på salg av leker før jul, og sommerklær etter påske etc).

Sammen med 4. kvartalstallene er det også vanlig å dele hva summen for hele året blir.

Det er også vanlig at selskapet forteller hva det er som påvirket tallene i positiv og/eller negativ retning og hva de forventer fremover for selskapet. Da skapes det også forventninger i markedet blandt investorer og analytikere.

Når du ser at aksjekurser stiger, handler det ofte om at noen forventer (enda) bedre nyheter i fremtiden enn situasjonen vi har akkurat nå. Derfor er det ikke slik at børsverdien (markedsverdien) på et selskap er lik den bokførte verdien av selskapet.

De fleste selskaper på børsen har normalt inntekter og et positivt driftsresultat. Begge deler svinger mye (også i negativ retning) over tid i samsvar med hvordan deres marked utvikler seg.

Selv om et selskap leverer positive resultater, kan aksjekursen falle, fordi andre investorer mener at det burde vært bedre enn de klarte å levere på. Andre selskaper som har underskudd, kan oppleve at aksjekursen stiger når tallene deles, fordi underskuddet er lavere enn tidligere, lavere enn ventet eller at selskapet forespeilet investorene bedre utsikter.

Kort sagt: Leverer selskapet bedre resultater enn ventet, pleier investorer å bli positive til aksjene og aksjekursen stiger. Leverer selskapet svakere resultater enn ventet, pleier investorene å reagere negativt og trekke kursen ned.

På Newsweb finner du kvartalstallene >

Norske børsnoterte aksjer med resultater neste uke (uke 6):

Kilder:

Oslo Børs, Yahoo Finance og CNBC. Logoer på selskapene er hentet fra respektives nettsider.

Alle illustrasjoner er utarbeidet av AksjeNorge.

Forbehold:

Feil kan forekomme i grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Merk at AksjeNorge mener ikke noe om enkelt-aksjer er gode kjøpskandidater eller ikke. Aksjene nevnt over er kun brukt for å ha noen konkrete eksempler å vise til.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.