Aktuelle risiko-faktorer

Nyhetsbildet er i dag preget av den eskalerende situasjonen mellom Ukraina og Russland. En slik geopolitisk uro er bare en av mange risiko-faktorer for aksje- og rente-investeringer.

Aksjemarkedet liker ikke uro og usikkert fremtidsbilde. Når vi snakker om risiko er det mange som blir veldig urolig. Men all risiko bør gjøres en vurdering av, og noe risiko er kanskje ikke så skummelt? I verdipapirmarkedet pleier vi å snakke om at du skal få betalt for den risikoen du tar. Forskjellen mellom risikofri rente (f.eks. bankkonto) og den avkastning du skal forvente i en aksje, kalles risikopremie. Nettopp fordi du tar risiko ved å investere i en bedrift (aksje) eller mange (gjennom fond) skal du få betalt for dette.

Skissen nedenfor er ingen fasit på hvilken avkastning du skal forvente men viser i gjennomsnitt hvordan de ulike aktiva-klassene fordeler seg på risiko-skalaen. Oslo Børs har steget ca 9,6% i snitt over mange år. I aksjefond, f.eks. for verdensindeksen (MSCI) er snittet ca 6 %. Siden man sprer risikoen bedre med aksjefond enn ved å velge noen få aksjer selv, må man også forvente lavere risiko enn ved aksjeinvesteringer.

Risiko-områder du må ha et forhold til, en mening om:

Selskapsrisiko: Konkrete faktorer ved selskapet du investerer i. Dette kan f.eks. være forskning som kan ta lengre tid, produksjonsanlegg som får driftsstans, uredelig ledelse m.m. Likviditet i aksjen er også en undervurdert risikofaktor i nye eller mindre selskaper (dvs at aksjen kanskje ikke kjøpes/selges så ofte). Selskapets finansielle situasjon (kontanter, gjeld, løpende avtaler, ordre reserver etc).

Bransje-risiko: I noen rekstorer svinger etterspørselen mer enn i andre. I dagligvare-industrien er etterspørsel relativt stabil (vi må jo ha mat). Mens i råvare-industrien, shipping og liknende svinger det mer med global vekst og global etterspørsel og tilbud. Under pandemien har reiselivet slitt mye, mens salget av hjemme-kontor-utstyr har gått bra. Og noen (les: shipping/frakt) har måttet levere alt vi bestiller hjem. Forsøk å ha et syn på de ulike sektorene på kort og lang sikt.

Marked og politikk: Politiske beslutninger påvirker aksjemarkedene enten det er endringer i styringsrenten, skattepolitikk, statsbudsjett, eierstyring, politisk uro (eller krig) m.m. Her kommer også bærekraft inn, hvordan rammebetingelsene og krav for selskapene endres.

Les mer i dybden om hva som påvirker aksjekursene >

Dagens viktigste risiko-faktorer

I nyheter og i morgenrapporter fra meglerhusene leser vi nå om ulike risiki som er aktuelle akkurat nå. Og her er noe av det som nevnes og bidrar til større svingninger i aksjekursene:

  1. Ukraina og Russland: Den eskalerende situasjonen truer sikkerheten også i NATO-landene. Og påvirker tilbudet av olje og gass fra landene. Viktig frist er på onsdag denne ukene (sagt på TV2 14/2 at amerikansk etterretning sier).
  2. Olje- og gasspriser: Disse har steget over langt tid og gir utslag i forbrukernes priser for varer og tjenester (transport) også. Les intervju med oljenalytiker i Pareto Sec om oljepris > 
  3. Styringsrenter og inflasjon: Både sentralbanken i Norge og USA har signalisert at de vil heve styringsrentene. Mye av årsaken til denne beslutningen er at de ser at den generelle prisveksten i samfunnet er for høy og de ønsker å bremse denne. En annen faktor er at arbeidsmarkedet begynner å stabiliseres og normaliseres. Høy inflasjon kan dermed medføre høyere styringsrenter, som igjen betyr høyere finansieringskostander for bedrifter (som betyr enten høyere priser på varene, eller at selskapenes lønnsomhet blir dårligere) og forbrukere (som får mindre penger å bruke).
  4. 4. kvartals tallene for 2021: Daglig får vi rapporter fra de ulike selskapene om hvordan 4. kvartals resultatene ble. I tillegg signaliserer de hvordan de ser for seg at 2022 kommer til å bli for selskapet. Daglig får du børsmeldinger på børsens plattform Newsweb >  og fin oversikt over selskapene som rapporterer tall finner du hos Pareto Sec. >
  5. USA Budsjett og gjeldsopptak (innen 18. februar).
  6. Pandemi, smitte: Vi er fortsatt ikke helt ferdig med covid 19 og andre varianter. Selv om vi i Europa har gjenåpning i mange land, er det fortsatt ikke slik overalt. I Kina har de nulltolerans for smitte , noe som har medført lavere aktivitet i havnene (ergo store forsinkelser i frakt av varer ut fra Kina, eller inn til Kina).

Tips: Er du kunde i en av bankene som tilbyr online aksjehandels-tjeneste, kan du abonnere på morgenrapporter og analyser. Du finner mye i nettbanken din. Du må ikke lese disse hver dag, men ved å lese en gang i blandt får du veldig god oversikt over hva som påvirker det store bildet for aksjer og renter.

Kilder:

  • DNB Markets Ukerapport fredag 11. februar 2022
  • AksjeNorges tidligere artikler
  • SSB og US Bureau of labor statistics
  • Ulike nyhets-medier som DN.no  FA.no E24.no  NRK.no  TV2.no etc

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.