Årets beste uke for energitunge Oslo Børs

Med mange store nyheter som deles på rekke og rad er det lett å miste oversikten. For aksjer og fond er også nyhetsbildet blitt mer komplekst.

Vi ser her på noen av de mest aktuelle sakene som angår deg som sparer i aksjer eller fond.

Beste børsuke siden november

Oslo Børs stengte på 1.228,54 (osebx), bare 1,4% unna toppen den 2. mars. Det bidrar til at børsen er opp 2,26% på årsbasis.

Denne uken er års beste uke med en stigning på 2,87%, men for mars er indeksen ned 0,7%. Daglig svingninger er ikke så store på hovedindeksen som i enkelt-aksjer, og enn så lenge er ikke svingningene voldsomme i hovedindeksen heller. Men en del børser verden over har denne uken opplevd enormt store daglige svingninger; både i Tyskland, USA  og Kina, der bevegelsene har vært enorme. (Kommer egen artikkel om akkurat det senere.)

Fredagens beste aksje steg med 17% (Ice Group) og taperen falt med 20% (Barramundi).

Autostore som innlemmes i både OSEBX (hovedindeksen) og OBX (de 25 mest omsatte) fra mandag, steg fredag med 7,4%.  Norwegian Air Shuttle som også innlemmes i OBX-indeksen fra mandag steg med 4,89%. Men det er ikke nødvendigvis slik at innlemmelse i indekser medfører økt interesse slik. De to aksjene som går ut av OBX (Adevinta og Bakkafrost) steg også idag (fredag).

Krig i Europa og en global pandemi som egentlig ikke er over, gjør det ikke lett å være hverken småsparer eller investor. Rekordhøye energipriser, råvaremangel, pandemi, prispress, rentemøter og fare for matkrise har preget uken. I tillegg har USA startet med sommertid 2 uker før oss, og dermed åpner de amerikanske børsene en time tidligere, altså 14:30, og er med på å påvirke kursene her til lands mer enn vanlig.

Totalt sett positivt for Oslo Børs hittil i år

For de aller fleste som investerer i aksjemarkedet betyr det mindre hva som skjer fra dag til dag men heller over flere år, spesielt de som investerer i brede aksjefond. Allikevel har nok de fleste som handler med enkelt-aksjer sett at siste tids bevegelser synliggjør behovet for å diversifisere bedre (les: spre risikoen på flere aksjer).

 

Børs-nyheter

Akkurat nå for tiden er det mest store nyheter knyttet til makroøkonomien. Det kommer daglig nyheter også fra ulike selskaper. De allerede fastsatte nyhetene i finanskalenderen viser at nå kommer selskapene med Årsrapportene med Bærekraftsrapporten for 2021. Du finner børsmeldingene her >

Noen av sakene vi har plukket opp på børs/råvare/selskapssiden er:

  • DNB vinner frem i Konkurranseklagenemda og får kjøpe Sbanken. Les børsmeldingen her >
  • Telenor får godkjennelse fra myanmarske myndigheter om å selge Telenor Myanmar.
  • I sjømat er det fortsatt store ting som skjer med NTS, NRS (Norway Royal Salmon) og Salmonor. Fra før av har Salmar aksept på over 50% av aksjene i NTS.
  • Flyr og TV2 har inngått avtale om å bytte av aksjer mot reklameplass. Dermed er TV2 investeringsselskap en av selskapets største investorer og eier dermed 2,5% av FLYR.
  • Norse Atlantic venter å ha første flygning i juni
  • Nel, Kongsberg Automotive, Veidekke og AFR Gruppen har varslet om kontrakter
  • Lanseringer fra Elliptic Laps
  • Store bevegelser i kriserammede Ice Group, der Lyse har gitt bud på selskapet.
  • Store spekulasjoner (short-skvis) i Nikkel-markedet medførte prisendring på flere hundre prosent forrige uke. Starten torsdag bød på nytt kurs-kaos.
  • Etter kraftige fall, steg Hang Seng indeksen med 15% på to dager. Nye om pandemi-nedstengninger rammer ca 45 mio kinesere og globale forsyningskjeder. Kinesiske myndigheters stimuleringer bidro til å bremse børsfallet.

Inflasjon og høyere renter

Denne uken har vært preget av rentemøtet i USA og i neste uke på torsdag er det Norges Banks tur. Fra før av er det ventet i finansmarkedene at det ville komme renteendringer i USA og at det vil komme i Norge. Det som blir interessant når Norges Bank deler sine prognoser for rentebanen utover i 2022 og 2023.

Inflasjonen (prisveksten) er muligens viktigste parameter for rentesettingen. Som alle har merket, har strømprisene økt mye. Dette ser vi også i internasjonalt. Prisene i Norge fra februar 2020 til februar 2021 har økt med 3,7%. Til sammenlikning er prisveksten i USA på 7,9%.

Denne uken hevet FED (den amerikanske sentralbanken) styringsrenten med 0,25% til XX%. De varslet samtidig mange rentehevinger i år og neste år, slik at styringsrenten ventes nå 2,8% i 2023.

Fredag fikk vi flere rentemøter: Bank of England hever også styringsrenten (fredag) med 0,25% til 0,75%. Mens den russiske sentralbanken lar styringsrenten forbli på 20%.

Norges Bank deler sin rentebeslutning torsdag 24. mars kl 10:00. Du kan da følge pressekonferansen på deres nettsider. Se Norges Bank >

Viktig rapporter som kom denne uken

Økt energi-produksjon i Norge: 1,98 mio fat per dag

Olje og energidepartementet delte fredag 18.mars at Norge produserer i snitt 1,98 millioner fat med olje, NGL og kondensat til sammen hver dag. Totalt er dette høyere enn de forventet. Det er gassproduksjonen som trekker opp; Mens oljeproduksjonen er 3,7% lavere enn ventet, er gassproduksjonen 9,3% høyere enn ventet.

Nedenfor ser du deres tall med prognoser for resten av året (røde prikker). Les rapporten her >

På tirsdag delte OPEC at de oppjusterer etterspørselen etter olje i 2022 til 29,03 millioner fat per dag (fra 28,92 mio fat per dag). De forventer også en global oljeetterspørsel på 100,9 mio fat per dag i 2022.Svært forenklet ser vi da at Norge leverer på ca 2% av global etterspørsel etter olje.

IEAs plan for å løse global energikrise: Kutte 2,7 mio fat i forbruk per dag

Fredag 18. mars delte Det Internasjonale Energibyåret (IEA) en hurtig-virkende 10-punkts plan for å kutte olje-forbruket, for å imøtekomme strammere oljemarked de neste månedene. Planen er utarbeidet i samarbeid med Frankrike. De presisere at tiltakene er spesielt viktige å gjennomføre i fremvoksende økonomier også (Emerging Markets). Forslagene handler i hovedsak om mindre privat bilbruk, mer effektiv bruk av nyttetrafikk og økt bruk av offentlig kommunikasjon.  Les rapporten her >

Norges Bank: Regionalt Nettverk (bedriftenes tro på fremtiden)

Dette er en rapport basert på intervjuer med selskaper i norsk næringsliv, gjennomført 31/1-18/2, før invasjonen i Ukraina. Rapporten er en av flere faktorer som er med i sentralbankens grunnlag for rentebeslutning. I siste rapport leser via t bedriftene sier det er godt fart, men at stadig flere bedrifter har problemer med å øke produksjonen. I tillegg ser at at kostnadene øker mer enn på lenge (innsatsfaktorer og lønn). Les hele rapporten her >

SSBs konjunkturtendenser: Stor usikkerhet og nedjustering av veksten

Fredag 18.mars delte Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin suste rapport om Konjunkturtendensene for Norge og utlandet. Dette er deres kvartalsvise oppdatering av deres prognoser. Her kan vi lese at norsk økonomi er på vei opp, men at krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet. (Det betyr at prognosene er usikre.)

SSB mener at inflasjonen (prisveksten) viser lite tegn til å ville avta, godt drevet av økte energi og matvarepriser, mangel på innsatsfaktorer (folk og råvarer) og etterspørsel.Allikevel tror de at inflasjonen etter hvert vil komme ned. Men utelukker ikke langsiktig inflasjonspress. Les full rapport her >

Det er forventet at BNP-veksten for fastlands-Norge bli på 3,5% i 2022, og at denne blir noe lavere fra 2023 til 2025 (2,7% i 2023, 2,1% i 2024 og 1,3% i 2025).

Se tabell med prognosene her >

Se også SSBs artikkel om Norges handel med Russland og Ukraina >

Regjeringens budsjettkonferanse og deres prognoser for norsk økonomi

På mandag startet Regjeringens budsjettkonferanse der Finansdepartementet også delte sine hovedtall for norsk økonomi, tallene som legges til grunn for disse utarbeidelse av neste Statsbudsjett. Les mer her >

Neste uke (uke 12)

Viktigste nyhet for oss i Norge blir rentemøtet hos Norges Bank torsdag kl 10:00. Samme dag kommer også den europeiske sentralbanken med sine oppdaterte økonomiske prognoser.

I tillegg blir det Makrodata som Forbrukertillit i EU og USA, amerikanske oljelagertall, norske laksepriser (alltid på en onsdag) og norsk ukes statistikk for flytrafikken (torsdager).

Endringer i OBX og OSEBX

På mandag den 21. mars har børsindeksene på Oslo Børs nye sammensetninger. Hvert halvår gjør Oslo Børs nye vurderinger basert på omsetning og aktivitet siste 6 måneder. Se børsmelding >

 

Kilder:

SSB, Norges Bank, Oslo Børs, US Labour Dep., IEA, OPEC,

Forbehold

Feil kan forekomme i grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.