Høyere renter raskere

I dag varslet sentralbanksjef Ida Wolden Backe i Norges Bank at de hever styringsrenten fra 0,50% til 0,75%. Folk og bedrifter må regne med høyere renter de neste par årene, høyere enn tidligere signalisert.

Rentebanen for styringsrenten (den røde stiplete linjen) viser prognosene fra Norges Bank på hvor de mener styringsrenten bør være gitt dagens situasjon og hva de tror om fremtiden. Dersom situasjonen i Norge eller hos våre handelspartnere endrer seg dramatisk, er det godt mulig at antall renteøkninger og størrelsen på renteøkningene blir mindre.

Økte styringsrenter betyr også økte renter på innskudd og lån. Slik Norges Banks prognoser er, gir dette også økte boliglånsrenter (se blå graf). De forventer at boliglånsrentene er opp mot 4% ved slutten av 2024, praktisk talt en dobling fra i dag.

For bedriftene er den gule linjen viktig siden mange bedrifter har lån som er koblet til styringsrenten. Som regel betaler bedriften en 3 måneders rente pluss en margin til banken for sine lån. Desto mer usikker banken er på bedriftens betjeningsevne, desto større margin-påslag får bedriften. Dette betyr for mange nye selskaper som er i utvikling mye for deres lønnsomhet, og kan påvirke aksjekursen til selskapene.

Hør sentralbanksjef Ida Wolden Backe kommentere rentebeslutningen:

Årsaken til rentebeslutningen er basert på følgende:

Sentralbanken delte ny Pengepolitisk Rapport. Denne beskriver situasjonen i norsk økonomi og sentralbankens prognoser for Norge og våre handelspartnere. Les rapporten her >

 

Forbehold:

Feil kan forekomme i grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.