Presentasjon fra seminar

Onsdag 30. mars arrangerte fonds-nykommeren NorQuant seminar om de fire store aktivaklassene aksjer, renter, eiendom og råvarer.

Daglig leder for AksjeNorge, Kristin Skaug, stilte på scenen og holdt et innlegg om aksjer. Presentasjonen er relativt enkel og tiden var kort. Vi deler her presentasjonen hennes.

Last ned AksjeNorges presentasjon her >

Investering i urolige tider: aksjer, renter, eiendom eller råvarer?

Korona, inflasjon, klima og en ny kald krig: går vi mer urolige tider i møte etter en lang periode med relativ stabil oppgang? Hva betyr dette for forventet risiko og avkastning i aksjer, renter, eiendom og råvarer? NorQuant Kapitalforvaltning inviterte fire eksperter på hver sin aktivaklasse for å gi en kort oppdatering om muligheter og utfordringer. NorQuant vil presentere sin tilnærming via kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset.

På scenen hørte vi om og med:

  • Aksjer: Kristin Skaug, Daglig leder i AksjeNorgeAksjer
  • Renter: Jan L. Andreassen , Sjefsøkonom Eika Gruppen
  • Eiendom: Kari Due-Andresen, Sjefsøkonom Akershus Eiendom
  • Råvarer: Louise Dickson, Senior analytiker Rystad Energy
  • Om NorQuant Multi-Asset: Thomas Nygaard, Daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning

I korte trekk fikk vi påfyll og mer data om hva som skjer i de ulike aktiva klassene. Jan Andreassen ga tydelig uttrykk for at i Norge går det meste veldig bra. I hans nyeste blogg kan du lese mer om hans makrosyn. Les bloggen her >

På eiendomssiden hørte vi om et stramt eiendomsmarked med lite ledig kapasitet i bare i Oslo Sentrum, men også i andre områder.

Fra energi-siden er det mye usikkerhet, men også her var det tydelig at utviklingen fremover er vanskelig å forutse. I skrivende stund møtes OPEC og det vil være viktig for oljeprisutviklingen.

Siden AksjeNorge ikke gjør egne aksjeanalyser (og ikke har mandat til det heller), snakket vi mer generelt om bevegelsene vi har sett, at energi og sjømat har gjort det bra. At disse sektorene vokser i markedsverdi:

  • Markedsverdien av aksjene notert på Oslo Børs 3 markedsplasser er på rundt kroner 4.200 milliarder
  • Energi utgjør nå 34% av markedsverdien på Oslo Børs, mot bare 26% i mai 2020.
  • Den daglige omsetningen på Oslo Børs har økt enormt. Fra rundt 5-6 milliarder kroner daglig til nå mer 6-7 milliarder. På de mest aktive dagene rundt invasjonen av Ukraina og noen av de store «nyhets-dagene» siden har omsetningen ligget på over kroner 14 milliarder om dagen
  • På rolige dager omsettes det aksjer for i snitt kroner 200.000 i sekundet, og på de mest aktive dagene for rundt kroner 500.000 i sekundet.
  • Fortsatt over 80% av private investorer som ikke har en tilfredsstillende god spredning på aksjeporteføljen

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.