Equinor vokste med en DNB

Norge gruset Sverige var overskriften i svenske medier som en kommentar på utviklingen på børsene hittil i år. Mens Oslo Børs hovedindeks steg med 5% i første kvartal, falt den svenske indeksen (OMX PI) falt med 14,4%.

Grafen nedenfor viser de vanligste aksjeindeksene utvikling hittil i 2022, altså for første kvartal. USA startet med rekordnoteringer første uken av januar men siden det har det falt mye, og på det meste var de amerikanske indeksene ned rundt 15-16%. Moskva-børsen stengte ned kort etter invasjonen av Ukraina (etter et massivt fall) og er gjenåpnet for russere, ikke utlendinger. Indeksutviklingen i Russland her er det stor usikkerhet rundt. De fleste internasjonale investorer har avskrevet sine russiske investeringer (dvs. verdsatt dem til null).

Men indeksen sier ikke alt…

En indeks er et sammensatt mål på flere variabler. Hver børs har sin egen hovedindeks og andre viktige indekser. Sammensetningen av hovedindeksene er som regel et speilbilde av størrelsen på selskapene i indeksen. Når et selskap eller en sektor er veldig stor i forhold til de andre, er det denne sektoren som ofte er årsaken til indeksutviklingen.

Oslo Børs hovedindeks steg med ca 5% i første kvartal. Equinor steg med over 40% og andre oljeselskaper steg også veldig mye. Så hva hvis vi isolerer Equinor, Aker BP og Vår Energi fra hovedindeksen,- hvordan gikk det da med de andre aksjene? Veldig enkel beregning viser da at avkastningen på øvrige aksjer på hovedindeksen falt med totalt 8%. Altså på linje med USA og andre regioner.

Siden Equinor kom på børs i 2001, den gang under navnet Statoil, har Oslo Børs vært en energitung børs.

I kakediagrammet over ser du sektor-fordelingen på Oslo Børs målt i markedsverdi per 31.mars 2022. Sjømat er kategorisert under forbruksvarer også, men skilt ut i kakediagrammet for å synliggjøre hvor stor andel sjømat utgjør.

I grafen nedenfor ser du børsens 7 største selskaper målt i markedsverdi:

Funfacts om Equinors størrelse:

  • Equinor har steget med 40% i år. det er en økning på kr 300 milliarder. Som du ser av grafen over, er det omtrent like mye som verdien av DNB.
  • Equinor har en markedsverdi på ca kroner 1.000 milliarder, som er like mye verdt som de neste 6 største aksjene på børsen.
  • Equinor utgjør 25% av markedsverdien på Oslo Børs. Totalverdien på alle aksjer på de tre markedsplassene er ca kroner 4.289 milliarder. Til sammenlikning er oljefondet verdt ca kroner 11.600 milliarder.
  • Staten eier 67% av aksjene og over 100.000 nordmenn eier aksjer i selskapet.

 

Funfacts Oslo Børs:

Oslo Børs har tre markedsplasser der selskaper kan få sine aksjer notert: Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth. Tilsammen 348 selskaper er notert og nedenfor ser du hvordan antall selskaper fordeler seg over tid på de ulike markedsplassene.

 

Dette er bare noen av grafene vi hadde klare i dag. Flere kommer snart, og i tillegg ny statistikk om hvordan nordmenn investerer.

Forbehold: Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i aksjemarkedet medfører risiko for tap av deler eller hele investeringer.