1 ny aksjonær hvert 10.minutt

13.400 nye privatpersoner begynte å handle aksjer på Oslo Børs i første kvartal. Det betyr at hvert 10. minutt gjennom hele døgnet over hele kvartalet, handlet en ny person aksjer for første gang. Med høyere oljepris valgte mange å handle energi-aksjer.

80% av årets økning i privatpersoners aksjeformue stammer fra investeringer i Equinor og Aker BP.

Vi har fått nye data om nordmenns beholdninger på VPS/ASK-konto fra Euronext Securities Oslo (tidligere kalt VPS), og vi har ny rapport om nordmenn og deres sparing på Oslo Børs.

Last ned rapporten her >

I korte trekk:

  • 557.000 nordmenn eier aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs
  • Nordmenn eier aksjer og egenkapitalbevis for kroner 181,8 milliarder
  • I gjennomsnitt eier nordmenn aksjer for kr 326.000 som er en økning fra årsskiftet på 4,3%
  • Fortsatt er fordelingen mellom kvinner og menn som tidligere; 30% kvinner som eier 20% av aksjeverdiene
  • Private aksjeverdier økte i første kvartal med kr 7,5 milliarder, hvorav 80% kommer fra investeringer i Equinor og Aker BP
  • Kroner 3,5 milliarder av verdiøkningen skjedde hos personer bosatt i Rogaland
  • 13,8 % av de privates aksjeformue er investert i Equinor og Aker BP

80% av årets økning i privatpersoners aksjeformue stammer fra investeringer i Equinor og Aker BP.

Mens totale aksjeverdier økte med 4,3% i første kvartal, økte nordmenns beholdning i Equnor og Aker BP med 31,7%. Privatpersoner økte sine aksjeverdier i aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs med 7,5 milliarder i samme periode. Rundt 6 milliarder kommer fra Equinor og Aker BP. En del av økningen forklares ved at aksjene har steget med 40,4% og 21,7%, men aksjene har også økt med flere nye aksjonærer. Av aksjene som vi også hadde i 2021, er Equinor aksjen med flest nye aksjonærer så langt i 2022. Men totalt sett er det årets store nykommer Vår Energi som fikk flest med sine 19.606 nye aksjonærer.

I løpet av første kvartal har verdiene hos olje- og gassprodusentene vokst såpass mye at disse investeringene også har gitt rekordhøy avkastning. Hver 6. nordmann som eier aksjer på Oslo Børs eier Equinor-aksjer. Og fortsatt eier hver 7. nordmann med aksjer, aksjer i flyselskapet Norwegian.

Last ned rapporten her >

Aksjer og aksjefond

Ser vi på data  fra VFF (Verdipapirfondenes Forening), ser vi at nordmenn eier aksjefond for kr 255 milliarder i tillegg til aksjer på Oslo Børs for kr 181,8 milliarder. Mens netto investeringene i aksjefond har falt med 15 milliarder hittil i år (i takt med fallende internasjonale børser), har aksjeverdiene på Oslo Børs steget med 7,5 milliarder.

Dramatisk start på 2. kvartal og økt uro

Mens denne artikkelen skrives, er vi allerede ferdige med april og dermed godt inne i 2. kvartal. Vi har sett oljeprisen svinge ned med nyheter om lavere forventninger til økonomisk vekst internasjonalt. Dette påvirker også norske næringsliv. Det er derfor viktig å minne om at det er viktig å spre risikoen på flere ulike aksjer i ulike sektorer fremfor å velge kun et fåtall ulike aksjer.

Vi ser at 82% av aksjonærene fortsatt eier færre enn anbefalt antall. Kapitalforvaltere har regnet på hva optimalt antall er og mange vi har snakket med kommer til at rundt 17-18 ulike aksjer vil gi lavest mulig risiko. Men investere i så mange aksjer er ofte ikke gjennomførbart for privatpersoner. For de som allerede eier aksjefond er ofte ikke en så vid spredning nødvendig. Men dette er individuelle behov. Sjekk derfor med en autorisert finansiell rådgiver i banken din om hva som kan passe for deg.

237.000 nordmenn eier aksjer i kun ett selskap på Oslo Børs, og disse utgjør 42,5% av alle aksjonærene. Kvinner er mer tilbøyelige til å kun eie aksjer i ett selskap enn menn, men forskjellene er marginale.

Søk råd i urolige tider

I skrivende stund er de fleste internasjonale børsene kraftig ned hittil i år. Blir du skremt av disse store bevegelsene, er det lurt å søke råd hos eksperter (sjekk med banken din). For noen passer det å ikke gjøre justeringer, mens det for andre er lurt å gjøre tilpasninger.

 

Forbehold:

Feil kan forekomme i grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.