Webinar fredag med Carnegie Fonder

AksjeNorge drives med finansiell støtte fra ulike aktører i næringsliv, av ulike organisasjoner og det offentlige, alle som har interesse av å øke kunnskapen til nordmenn om aksjer og verdipapirmarkedet.

Vår nyeste bidragsyter og samarbeidspartner er svenske Carnegie Fonder. Vi gleder oss til samarbeidet fremover og allerede fredag denne uken kan du bli bedre kjente med dem i eget webinar!

Carnegie Fonder har vært et frittstående fondsselskap siden 1988. Alle fondene forvaltes aktivt og med langsiktighet, basert på dyptgående finansiell analyse og moderne bærekraftanalyse. Man tror på å stoppe opp, gjennomføre en analyse og investere langsiktig.

Vi vet allerede mange nordmenn eier deres fond gjennom sine Aksjesparekontoer og Egenpensjonskonto. Vi har intervjuet Martin Pantzar, Carnegie Fonders salgssjef for det norske markedet, som snakker om synet på forvaltning, gode selskaper og populære fond.

Kan du fortelle litt om Carnegie Fonder?

Carnegie Fonder er et av Sveriges største uavhengige fondsselskaper, med historikk tilbake til 1988. Vi har vokst raskt og forvalter i dag ca. 90 milliarder svenske kroner på vegne av våre kunder i ulike aksje- og rentefond. Å være uavhengig betyr at vi ikke er eid av noen bank eller forsikringsselskap og ikke har andre inntektskilder enn fra forvaltningen av kundenes midler. Disse kommer i dag hovedsakelig fra Norden, men interessen fra kunder utenfor Norden er økende.

Hvordan skiller Carnegie Fonder seg ut fra andre fondsselskaper?

Carnegie Fonder har i dag et bredt tilbud av fond, men kjernen kommer fra aktiv verdiforvaltning. Dette innebærer at de fleste av fondene våre er mer defensive enn gjennomsnittsfondet eller -indeksen. I praksis betyr det ofte at aksjefondene våre faller mindre når børsen går ned, men kan ha problemer med å henge med når børsen har en svært sterk utvikling.

Hvilken type fond tilbyr dere, og hva har dere historisk sett vært best på?

Carnegie Fonder har historisk sett vært sterke innenfor svenske og nordiske verdipapirer, men vi har de siste årene fått økt anseelse også for den globale forvaltningen. I dag tilbyr vi et stort antall ulike aksje-, rente- og kredittfond. Vi tilbyr både brede globale fond og landsspesifikke eller nisjebaserte fond, for eksempel børsnotert Private Equity, infrastruktur og eiendom.

Hvilke av fondene er mest populære blant norske sparere?

Siden mange i Norge er direkte og indirekte eksponert mot typiske norske sektorer som energi, skipsfart og fiskeindustri, er nordmenn ofte interessert i å diversifisere porteføljen med mer svenske sektorer som industri og skog. Carnegie Sverigefond sammen med våre nordiske kredittfond har derfor blitt svært godt mottatt av norske investorer.

Finnes det noe fond som du mener sparere i Norge har oversett?

Jeg tror at stadig flere kommer til å få øynene opp for våre globale fond. På den globale siden tilbyr vi både børsnotert private equity og børsnotert infrastruktur – to aktivaklasser som mange privatinvestorer mangler, men som større institusjoner bruker flittig for å øke risikojustert avkastning.

Hvor kan vi lære mer om fondene deres?

Vi setter stor pris på å kunne støtte Aksje Norge og håper å bidra med vår erfaring og kompetanse til alle Aksje Norges medlemmer. Vi kommer til å være representert både på den store aksjekvelden og den store fondsdagen til høsten. I tillegg vil forvalterne våre delta på flere webinarer i 2022. Hvis du leter etter informasjon om fondene våre, er du alltid velkommen til å kontakte oss eller en av våre distributører i Norge. Du har også mulighet til å melde deg på nyhetsbrev og månedlige oppdateringer fra forvalterne via nyhetsbrev – Carnegie Fonder

 

Bli med på webinar fredag 10.juni klokken 12:00 >