Ukens vinnere og tapere

Det er lett å bli veldig kortsiktig eller nervøs når finansmarkedene svinger så mye fra dag til dag. Men som mange sier: Tiden er din venn. Aksjer og aksjefond er langsiktig sparing som vil medføre svinginger i verdi, spesielt på kort sikt.

Mandag var USA stengt pga. Labor Day. Fra før av var stemningen i finansmarkedene negativ. De siste 10 dagene har det kommet ulike utspill og nyheter knyttet til tiltak i EU for å få en felles plan i energikrisen de står overfor. Selv om vi siste dagene har fått mange nyhets-drypp fra ulike EU-land, skal de alle treffes den 14. september og forsøkes å enes. Tyskland har allerede annonsert konkrete støttepakker til befolkning og næringsliv. Sverige stilte sikkerhet i kraftmarkedet for energipriser (for å unngå marginskvis og kollaps).

EUs sentralbank ECB satte opp styringsrenten med 75 basispunkter denne uken, til 1,25%.

Årets 6. svakeste uke på Oslo Børs

Selv om fredag denne uken endte på pluss for dagen, var den siste uken en urolig uke for energitunge Oslo Børs. Fredag steg børsen med 1,82% som er høyeste dagsendring på 53 dager. For uken falt OSEBX (hovedindeksen) med 2,43%, noe som gjør uken til den 6. dårligste i år. Hittil i 2022 er hovedindeksen opp med knappe 0,51%. Siden Equinor utgjør ca 25% av hovedindeksen og DNB utgjør ca 10% bidro begge aksjer til store svingninger og fall i hovedindeksen gjennom uken.

I rolige perioder uten de store krisene, svinger normalt børsen med 0,5-1,0% fra dag til dag. Nå er det ofte større endringer. Nedenfor ser du daglige svingninger i % på OSEBX gjennom 2022:

Tirsdag ble en svært negativ dag. Equinor falt tirsdag med 6,65% som er årets største fall. DNB, som er børsens nest største selskap, falt med 3,47% mandag og falt med 2,97% tirsdag. Hovedindeksen falt tirsdag med 3,27%.

Nedenfor ser du børsens 10 største selskaper rangert etter markedsverdi. Avkastningen siste uke er fra sluttkurs forrige fredag (2/9) til denne ukens sluttkurser fredag (9/9). På det meste i år var

Equinor hadde historiens høyeste notering 26.august på 410,95. Da var aksjen opp hele 76,2% hittil i år og markedsverdien var på 1.305 milliarder kroner. Siden toppen har markedsverdien falt med 174 milliarder. Men det er lett å bli for kortsiktig for for året i helhet har Equinor økt med mer enn 362 milliarder kroner, mye mer enn det DNB er verdt. Med dagens markedsverdi på 1.131 milliarder kroner er Equinor mer verdt enn de 9 nest største selskapene til sammen.

Ukens tapere

Ukens vinnere

I aksjer der det er kursendringer på over 10% er det ofte selskaps-spesifikke årsaker. Lurer du på hvorfor, kan du søke opp selskapets børsmeldinger på børsens portal Newsweb.no >

Noen enkle fun-facts om Oslo Børs og utvikling i 2022:

  • Hovedindeksen har hittil i år hatt 94 dager med verdiøkning og 80 dager med fall.
  • I gjennomsnitt har hovedindeksen falt med 1,06% på negative dager
  • I gjennomsnitt har hovedindeksen steget med 0,92% på positive dager
  • Det er nå 345 aksjer notert på børsens markedsplattformer
  • 12 nye selskaper er notert i år, mot 68 nye selskaper i 2021
  • Over 100 av børsens selskaper har aksjeprogrammer for sine ansatte
  • Oslo Børs hovedindeks har stort sett holdt seg positiv for året. Fortsatt er børsen i pluss, dog med ikke mer enn 0,5%.

En graf ekstra: Månedlig utvikling Osebx:

Kilder: AksjeNorges egne regneark, basert på kurser lastet ned fra Oslo Børs, og aksjonærdata fra Euronext Securities Oslo (VPS).

Forbehold:

Merk at feil i våre beregninger kan forekomme. Vi har excel-ark som oppdateres delvis manuelt. Du kan selv sjekke avkastning og kurser på børsens nettsider>

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.