Oljefondet og oljepengebruk

I dag, torsdag 6. oktober, annonseres Regjeringens forslag for Statsbudsjett 2023. Handlingsregelen og oljepengebruken er noe som får mye oppmerksomhet, og vi forsøker her å forklare (svært forenklet) hva dette går ut på.

Budsjettunderskudd

I et budsjett, uavhengig av om det er vårt private budsjett, en bedriftsbudsjett eller Statsbudsjettet, så må man forsøke å holde utgiftene lavere enn inntektene slik at man ikke går i minus. Går man i minus, må man bruke av sparepenger eller kanskje låne for å finansiere underskuddet. Går man i pluss, kan pengene investeres i nye prosjekter eller spares for senere.

Når vi ser på inntektene til Norge og hva som produseres her, deler vi landet inn i Fastlands-Norge og Offshore (til havs). Hvis Norge ikke hadde hatt olje/gass-næringen til havs, ville vi hatt mye lavere inntekter til Staten som kunne brukes på veier, skoler, sykehus og mye mer.

Oljefondet og Equinor

Norge er i en slik unik situasjon at vi har Oljefondet som tilføres store skatteinntekter hvert år fra olje- og gassnæringen. Oljefondet ble opprettet for å skjerme økonomien vår for svingninger i oljeinntektene. (Kilde: NBIM) Oljefondet heter egentlig Statens Pensjonsfond Utland, og fondet investerer kun i utenlandet (mesteparten i aksjer og deretter i eiendom og annet). 

Equinor er underlagt oljeskatteloven, betaler rundt 78% skatt og for 2021 betalte selskapet 182 milliarder kroner. Det er faktisk mer enn både Google og Apple som er mye større selskaper. (kilde: TV2

Handlingsregelen

Hvert år kan Regjeringen bruke noe av Oljefondets midler for å dekke inn budsjettunderskuddet. Hvor mye Regjeringen kan bruke av Oljefondet er begrenset gjennom «Handlingsregelen». Handlingsregelen har tatt utgangspunkt i forventet realavkastning i i fondet.

Les også Finans Norges artikkel «Handlingsregelen for dummies» >

Oljefondet var 6. oktober 2022 verdt kroner 12,2 tusen milliarder .

I dag kan Regjeringen ta ut inntil 3% av Oljefondets midler (målt ved årets slutt) for å bruke gjennom Statsbudsjettet.

3% i dag av oljefondet blir cirka kroner 366 milliarder som Regjeringen kan bruke i 2023.

Statsbusjett for 2023

I Statsbudsjettet for 2023 legger Regjeringen opp til å bruke kun 2,5% av Oljefondet, kroner 316,8 milliarder og er dermed godt innenfor Handlingsregelen. Siden man bruker mindre oljepenger enn hva som er mulig, vil det da være mindre penger som brukes på offentlige utgifter enn det man kunne. Dette kaller man normalt et stramt budsjett.

Les mer om på Regjeringens nettsider om bruk av oljepenger i neste års statsbudsjett >

 

Bilde på topp: Oljefondets leder, Nicolai Tangen. Foto fra NBIM

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.