Statsbudsjettet 2023

Forslag for Statsbudsjett for 2023 kom i dag torsdag 6. oktober 2023.

Du vil kunne lese mye om hva Statsbudsjettet betyr for deg og næringslivet i media, men vi forsøker her å dele noen av hovedpunktene relatert til sparing i aksjer og fond. Vennligst merk at AksjeNorge er en stiftelse som deler kunnskap om aksje- og verdipapirmarkedet og har ingen politisk tilhørighet.

Økt skatt på utbytte fra i dag

Fra selve dokumentet til Statsbudsjettet:

«Regjeringen foreslår å øke utbytteskatten med to prosentenheter. Aksjeinntekter er sterkt konsentrert
blant de med høy inntekt og stor formue, og økt utbytteskatt bidrar dermed til en mer omfordelende inntektsskatt.»

Skattesatsen for utbytte består av to elementer: Skatt på personinntekt multiplisert med en oppjusteringsfaktor. Oppjusteringsfaktoren økes til 1,72 % (fra 1,60 % i 2022 og 1,44% i 2021).

Skatt på personinntekt 22% (uendret).

Skatt på utbytte blir da 22% * 1,72% = 37,84 % for 2023, dog med umiddelbar virkning (6. oktober)

For å unngå at privatpersoner gjør store skattetilpasninger (dvs. realiserer gevinster mens skatten for 2022 fortsatt er 35,20%) er oppjusteringen med virkning fra 6. oktober 2022. Dette er ikke en vanlig avgjørelse og endring i skatt for privatpersoner.

Utbytteskatten gjelder også skatt på gevinst (for eksempel når du selger aksjer eller aksjefond for høyere kurs enn da du kjøpte).

Utbytteskatten er oppjustert fra 35,20% for 2022 og 31,68% i 2021.

Denne skatten går direkte på privatpersoners investeringer der gevinst realiseres. I tillegg betaler selskapene man er investert i skatt på overskudd (som alltid).

Aksjesparekonto fortsatt bra

Det gjøres ingen endringer med rammene for Aksjesparekonto. Det betyr at du fortsatt får utsatt skatt på aksjer og aksjefond du har på Aksjesparekonto, inntil selve gevinsten tas ut av kontoen.

Økt skattegrunnlag aksjer

I vårt skattesystem får vi verdsettelsesrabatter for ulike aktiva vi eier (bolig, eiendom, aksjer, fond etc).

Verdsettelsesrabatten gjør at formuesgrunnlaget reduserer, det vil si at du ikke betaler formuesskatt på hele verdien (100%) men kun en prosentvis andel. For bolig har rabatten i mange år vært betydelig større enn for aksjer. Under pandemien ble rabatten økt for aksje-sparing (50%), ble deretter 25%, men nå reduseres denne til 20%. Det betyr at for formue i aksjer og aksjefond vil det i 2023 beregnes formuesskatt på 80% av aksjeverdiene.

Økt formuesskatt

Fra Statsbudsjettet:

«Formuesskattesatsen i trinn 1 økes fra 0,95 til 1,0 pst. Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten økes til 80 pst., i tråd med Hurdalsplattformen. Samtidig foreslås det å skjerme direkte eide driftsmidler og redusere verdsettelsen av disse for formuesskatteformål til 70 pst.»

I korte trekk økes formuesskatten for formue mellom 1,7 millioner og 20 millioner. Og siden formuesgrunnlaget for aksjer øker også, økes totalt formuesskatten for sparing, såfremt du har total skattemessig formue

Les mer på om Statsbudsjettet på Regjeringens nettsider >

Bildet er fra presentasjon av Statsbudsjettet ifjor, tatt av AksjeNorge.

Forbehold

Dagens nyhet er ferskvare og feil kan forekomme i gjengivelsen. Vi anmoder om å sjekke fakta nøye før du gjør endringer i forhold til dagens nyheter.

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.