Om Global Infrastruktur

Du kan redusere risikoen med investeringer i global infrastruktur, deler fondsforvalter Emanuel Furubo.

Fredag 14. oktober hadde vi webinar i samarbeid med Carnegie Fonder. Deres fondsforvalter forklarer i dagens webinar om hva som menes med global infrastruktur og hvordan de investerer med fokus på bærekraft i denne sektoren. Furubo deler mye bra innsikt om sektoren og ikek minst hva som skjer i markedet. De første 20 minuttene er det foredrag og deretter svarer han på spørsmål fra publikum som deltok. God fornøyelse!

Forbehold:

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.