Rosa sløyfer på børs

Flere tusen kvinner blir hvert år diagnostisert med brystkreft. Men visste du at vi har flere selskaper på børs som jobber med kreft-medisiner og -forskning?

Oktober er selve rosa sløyfe-måneden. Da er det fokus på å få flere kvinner til å sjekke seg for brystkreft, for å få bukt med kreften før den tar liv. Men det er ikke bare brystkreft som tar liv. Derfor er kreft et viktig område mange selskaper fokuserer på. Mange selskaper jobber både med forebygging, vaksinering, helbredelse og forskning. Dette er selskaper du selv kan investere i, enten direkte på børs eller gjennom aksjefond.

Vi har snakket med Benedicte K. Bakke som jobber som aksjefondsforvalter for DNB Healthcare og DNB Bioteknologi, og stilt henne noen spørsmål knyttet til kvinnehelse og aksjer.

Norske og nordiske aksjer

Hvilke selskaper har vi i Norge (og Norden) som jobber spesielt med kreft?, spør vi.

– Norge har et stort forskningsmiljø innenfor kreft og det er mange selskaper som har kommet ut fra miljøet rundt Radiumhospitalet og Oslo Universitetssykehus, deler Benedicte K. Bakke. – Vi har blant annet Nykode (tidligere Vaccibody) og Ultimovacs. Begge disse selskapene har produkter under utvikling og foreløpig ingen produkter på markedet.

– I Danmark har vi Genmab som har hovedproduktet Darzalex for blodkreft som har blitt en blockbuster dvs. et produkt som selger for mer enn 1 mrd USD i året. Astra Zeneca som tidligere var svensk men som nå har blitt britisk er et selskap som mange kjenner godt til. Deres viktigste produkt nå Enhertu er mot behandling av brystkreft.

Spesielt interessante aksjer

Er det 1-3 selskaper du synes er spesielt interessante og hvorfor?

– Nykode har fått gode partneravtaler med Genentech/Roche og Regeneron og det blir veldig spennende å se hva som kommer videre ut av disse avtalene etter hvert som de har videre utvikling.

Risikofaktorer

Videre deler Benedicte mer om hvilke risikofaktorer som er viktige å vurdere når man skal investere i slike helseaksjer:

– I selskaper som har klinisk utvikling er det viktig å forstå teknologien og risikoen som eksisterer. Vi vet at det er en del som ikke lykkes og det er derfor viktig at ikke alt avhenger av et produkt eller et program. Klinisk utvikling er kapitalintensivt slik at det er viktig å vurdere hvor mye kapital selskapet har tilgjengelig til å drive frem sin utvikling. For produkter som er på markedet er det viktig å vurdere konkurransesituasjonen og hvordan produktet vil bli brukt for å kunne vurdere inntjeningen.

Fokus på kvinnehelse i fond?

Vi måtte selvsagt spørre om hvordan vil hun mener at investormarkedet for selskaper som opererer innen kvinnehelse har utviklet de siste årene,  om det er mer, mindre eller uendret interesse. Og om det satses mer enn tidligere:

– Jeg er usikker på om det har endret seg noe særlig og i tråd med hvordan vi tenker. Kvinnehelse er ikke et tema vi spesifikt ser etter.

– Det vi ser etter generelt er selskaper vi vurderer som gode, med gode produkter i spennende og voksende markeder, til en god pris

– De fleste selskapene vi investerer i fokuserer like mye på kvinners og menns helse, men vi har selvsagt også selskaper som har produkter som er spesielt innrettet mot kvinner (f.eks. Hologic som selger medisinsk teknisk utstyr til blant annet mammografi, brystbiopsi, gynekologiske undersøkelser etc.), eller utvikler medisiner spesielt for kvinnehelse (f.eks. brystkreft). Men som sagt, vi investerer i selskapene først og fremst fordi vi mener de er gode investeringer, ikke fordi de fokuserer på et spesifikt område.

Helse kan være bra fremover også

Benedicte K. Bakke utdyper videre at helsesektoren er en sektor som er i stor grad uavhengig av økonomiske konjunkturer. – Etterspørselen etter industriens produkter og tjenester er tilstede selv om renter og inflasjon er høy slik det er nå og selskapene er i stor grad i stand til å opprettholde sine marginer.

– Det er derfor en sektor som historisk har gjort det bedre enn det generelle markedet når markedene er turbulente og det mener vi at det også gjør fremover.

Les mer

På DNBs nettsider kan du lese mer om hvordan DNB investerer i helse og bioteknologi. De har også laget en podcast om temaet. Les mer her >

En stor takk til Benedicte K. Bakke som tok seg tid til å svare på våre spørsmål.

Bli med på Aksjekveldene i høst

DNB stiller på scenen på alle aksjekveldene våre denne høsten. Da vil du høre mer fra ulike fondsforvaltere og aksjestrateger. Påmelding og oversikt her >

 

Foto: DNB

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. DNB er en av AksjeNorges mange støttespillere og samarbeidspartnere, i arbeidet med å øke kunnskapen om aksjer og verdipapirmarkedet.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.