Oktober +6,7 mrd

I oktober steg nordmenns samlede aksjeformue med 6,7 milliarder kroner, fra 155,8 milliarder til nå ca 162,5 mrd*  Høye olje og gasspriser bidrar fortsatt.

Data inkl fredag 28.okt. Vi har samlet en del grafer vi har sett på som oppsummerer forrige uke, oktober og året under ett. Denne uken er det forøvrig rentemøte i USA og Norge, som vil påvirke markedene.

Uke 43: Aksjene som steg mest og falt mest

Oktober: Aksjene med flest private aksjonærer

Oktober: Aksjene der private har investert mest totalt sett

Til forskjell fra grafen over, har denne under blitt sortert på selskaper der nordmenn har investert mest. Aksjeformuen i disse 15 aksjene steg i oktober med 3,6 milliarder kroner. Norwegian og Aker Horizons er aksjer der det er mange nordmenn investert, men totalformuen i disse to populære aksjene er relativt mye mindre enn i aksjene nedenfor.

Oktober: De norske sektor-indeksene

 

Uke 43: Globale aksjeindekser

 

Hittil i 2022: Norge leder an (fortsatt) til tross for negativt i andre halvår

 

*)  Dette er en svært forenklet beregning basert på at nordmenn ikke har gjort vesentlige endringer i aksje-porteføljene sine men «sittet stille i båten».

Kilder:

Oslo Børs og Euronext Securities Oslo (VPS) + Yahoo Finance, Nasdaq Nordic, DI.se

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.