Handle aksjer i nedgangstid

2022 har så langt vært preget av geopolitisk usikkerhet, energimangel og dempende pengepolitikk. Konsekvensene er høye strømpriser, renter og leieutgifter som tapper husstandene for likviditet. Det er ikke lenger kun usikkerhet i markedene, men også i den personlige økonomien.

Leif Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder aksjeteamet hos Alfred Berg Kapitalforvaltning. Han beskriver en tøff periode i økonomien, med mye usikkerhet i markedene og på hjemmebane, men poengterer at usikkerheten i markedene alltid vil være der.

– De som hevder at det finnes usikre perioder i aksjemarkedet, hevder implisitt at det finnes «sikre» perioder. Det gjør det ikke. Aksjemarkedet er alltid usikkert, og volatiliteten er uforutsigbar.

Eriksrød forteller at børsfall er en del av hverdagen for den som investerer i aksjer, og at en aksjonær alltid vil leve med usikkerheten.

– For å redusere risikoen sprer man investeringene på ulike selskaper i ulike bransjer.

Med fallende kjøpekraft i befolkningen samt økende priser på levekostnader som mat, strøm og bolig, sitter de færreste igjen med midler til å investere. Enkelte vil også se seg nødig til å realisere tidligere investeringer for å dekke utgifter. Med de lave prisene i markedet vi observerer i dag, vil det kanskje ikke være gunstig å selge sine posisjoner, særlig for en langsiktig investor.

Eriksrød kommer med to tips som gjør at du ikke blir tvunget til «å selge høns i regnvær»:

  1. Ikke invester penger du snart trenger.
  2. Ikke ha høy belåning på investeringene.

 

Artikkelen er skrevet av Markus Høvik, prosjektleder i AksjeNorge. 

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Alfred Berg Kapitalforvaltning er en av AksjeNorges mange støttespillere og samarbeidspartnere, i arbeidet med å øke kunnskapen om aksjer og verdipapirmarkedet.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.