Styringsrenten øker fra 2,25% til 2,50%

Prisveksten har overasket Norges Banks styringskomité, men de ser tegn til nedkjøling. Derfor ble det en renteøkning, men en lavere økning enn tidligere økninger.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Mest sannsynlig økes renten i desember også, delte sentralbanksjef Ida Wolden Bache videre på pressekonferansen etter at rentebeslutningen ble delt kl 10:00 i dag.

I pressemeldingen står det også at «renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken begynner å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen.» Dette var årets 5 renteøkning og vi har nå høyeste styringsrente siden 2009.

Noen utsagn fra sentralbanksjefen fra pressekonferansen:

  • De fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere høyere renter. Husholdningens konsum har vært høyere enn ventet. Men vi ser tegn til nedkjøling.
  • Arbeidsmarkedet er stramt. De fleste er i jobb. Det er mange ledige stillinger, men antall nye som lyses ut er noe mindre enn tidligere.
  • Vi ser ingen umiddelbar fare for lønns- og prisspiral i Norge (red: på linje med det USAs sentralbanksjef sa i går)
  • Vi må ta hensyn til bedriftenes lønnsomhet og sysselsettingen. Stramt arbeidsmarked og sterk prisvekst vil allikevel bidra til høyere prisvekst. Vi er på vakt mot at inflasjonsforventningene stiger og at inflasjonen biter seg fast på et høyere nivå.
  • Nye prognoser for norsk økonomi kommer i desember, i forbindelse med neste rentemøte.
  • Inflasjonen er lavere i Norge enn EU fordi strømstøtten bidrar mye.
  • Pengepolitikken virker. Derfor lavere takt på renteøkninger fremover.

Tale, grafer m.m.

Pressekonferansen til Norges Bank er tilgjengelig som video på sentralbankens nettsider. Her kan du også lese talen og begrunnelsen for renteendringen.

Les mer på Norges Banks nettsider >

Last ned figurer med interessante grafer >

Foto: Skjermbilde fra direktesending fra Norges Bank

Forbehold:

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.