Private kan ende med smuler

Er du kanskje en av de over 22.000 nordmenn som eier aksjer i flyselskapet Flyr? Da bør du følge godt med på hva som skjer i selskapet!

NB: Denne artikkelen har vært oppdatert flere ganger siden 8.november. Fra 11.nov vil ikke artikkelen oppdateres lengre. Vennligst søk informasjon på selskapets egne nettsider eller søk på børsens plattform for børsmeldinger www.newsweb.no .

Denne artikkelen er ikke anbefaling om hverken å kjøpe eller selge Flyr-aksjer. Dette handler om å belyse en rekke faktorer som berører en stor andel av børsens småsparere som er investert i Flyr.

Tentativ tidslinje på hva selskapet har sagt skal skje (oppdatert 11.11.2022):

 

Ny oppdatering 10.november kl 21:00, etter to nye børsmeldinger samme dag; etter børsens stengetid:

  • Flyr fikk på plass en annen avtale med nye investorer. Avtalen handler i hovedtrekk om at det hentes inn lavere beløp nå før årsskifte og mer penger i første kvartal. De som tegner seg i emisjon får også rettigheter til å kjøpe flere aksjer innen ulike frister i første kvartal 2023.
  • Nye investorer stiller med 250 millioner kroner. Det planlegges en reparasjonsemisjon for eksisterende aksjonærer på kr 100 mio. Dette blir 350 millioner kroner. Det vil deretter hentes samme beløp i 1.kvartal 2023
  • Det må gjennomføres en generalforsamling der emisjonene godkjennes, før aksjer kan selges til aksjonærene nevnt over. Generalforsamlingen er 16. november.
  • Før reparasjonsemisjon kan startes og tegningsretter deles ut, må Flyr lage et prospekt som godkjennes av Finanstilsynet. Dermed kommer ikke denne emisjonen raskt på plass. Av erfaring kan dette ta alt fra 1 dag til 6 uker.
  • Allerede 17. november kan de som får beskjed om tildeling av aksjer, selge disse (hvis vi har forstått børsmeldingen korrekt). Alternativt først når de er på BPS-konto to hverdager senere.

 

Oppdatert 9. november kl 11:00 (etter børsmelding samme dag)

Flyr er et nytt norsk lavpris fly-selskap etablert av fly-veteran Erik G. Braathen. Flyr ble notert på børsens markedsplass Euronext Growth 1. mars 2021 og deres første fly lettet i juni 2021. Siden den gang har det vært utfordrende forhold å drive et flyselskap i, med høyere oljepris, fortsatt pandemi globalt, lavere reise-etterspørsel og stadig høyere priser, samt høyere renter. Siden oppstart har oljeprisen steget fra rundt 68 dollar til i dag på ca 90 dollar. Aksjekursen til Flyr har falt mye siden noteringen på Euronext Growth.

Flyrs resultater for 3. kvartal viste et tap på ca 450 milioner kroner. Samtidig med at resultatene ble offentliggjort, varslet selskapet at de har behov for mer kapital og at en emisjon kommer. Det er nå småsparere bør følge med og vi forsøker derfor i denne artikkelen å dele kunnskap og ulike mulige retninger dette kan gå (ikke personlige råd til hva akkurat du skal gjøre). Les børsmeldingene til Flyr her >

I et videointervju med Finansavisen 3. november snakker grunder Erik G. Braathen mer om hvordan de havnet i denne situasjonen der de trenger mer kapital, igjen, og han sier: «Det er beklagelig for alle som har investert hos oss.»  og «Det er ikke moro å tape penger for andre.» Du kan se video-intervjuet her >

Dette er en emisjon

En emisjon betyr at selskapet emitterer, altså utsteder, eller trykker opp, nye aksjer av selskapet selv i selskapet. Disse aksjene selges så videre og selskapet selv får pengene for salget av de nye aksjene.

Det finnes flere måter å gjennomføre en emisjon på. Hovedregelen blant børsnoterte selskaper er at en emisjon skal være en «Fortrinnsrettet emisjon», som betyr at eksisterende aksjonærer tilbys muligheten til å kjøpe de nye aksjene og opprettholde sin eierandel. Da utstedes «Tegningsretter» som er en slags bestillingskupong (kall det gjerne en rabattkupong) du får av selskapet for å kunne bestille aksjer i en begrenset periode, som regel til en rabattert kurs. Tegningsretter kan ofte selges på børsen og de har en verdi. Du kan velge å bruke dem eller selge dem. Å gjøre ikke noe, er sjelden smart.

De siste par årene med pandemi, prisvekst og utfordrende markeder, har de fleste emisjoner vært av typen «Rettet emisjon», som betyr at andre investorer (ikke alle som allerede er aksjonærer) tilbys å kjøpe de nye aksjene. Når dette skjer, blir ofte de eksisterende og mindre aksjonærene «utvannet», som betyr at den eierandelen du fra før av hadde i selskapet blir mindre. Dette har spesielt betydning når selskaper skal dele ut deler av overskuddet i utbytte til aksjonærene. Totalt utbytte deles på antall aksjer totalt i selskapet (man sier alltid «utbytte per aksje»). Når antall aksjer har økt i antall, skal utbyttet deles på flere aksjer. Hvis du fortsatt har ditt gamle antall betyr det at du får mindre i kroner i utbytte. Derfor er det ofte «Reparasjonsemisjoner» for privatpersoner for at deres andeler ikke skal bli voldsomt mye mindre verdt.

Når et selskap har en emisjon, blir som regel aksjekursen på  de nye aksjene satt noe lavere, for å gjøre det attraktivt å bestille (tegne seg for) nye aksjer.

Les mer om emisjoner her >

Flyr-emisjonen

3. november: Nyheten om emisjon

På morgenen, før børsen åpnet, den 3. november kom nyheten om at Flyr skal hente 430 millioner i en rettet emisjon og kanskje ytterligere 100 millioner i en fortrinnsrettet emisjon. Aksjene skal selges for 1 øre stykk. Sluttkurs 2.november var på 27,42 ør. Åpningskurs etter at nyheten kom den 3.november var på 14 øre. I skrivende stund (8.nov kl 13:03) er aksjekursen 8,29 øre (0,0829 kroner). Når/hvis emisjonen gjennomføres vil aksjer for ytterligere kroner 100 millioner tilbys eksisterende aksjonærer, typisk småsparere.  Les børsmeldingen >

8. november: To frister!

  1. Den rettede emisjonen, kapital-innhentningen, startet 3. november klokken 09:00 og avsluttes tirsdag 8. november klokken 16:30. Det betyr at store norske og internasjonale investorer kontaktes og avholdes møter med for å høre om de er villige til å bidra med kapital mot å få aksjer til rabattert kurs, kroner 0,01. Det skjer nå en «book-building», at du bygger opp «aksjeboken» til selskapet, samler inn mange nok forpliktende førtegninger. Generalforsamlingen må først godkjenne a nye aksjer utstedes, før de gjør dette.
  2. Frist private for å eie for å kunne delta i fortrinnsrettet emisjon: 8. nov kl, 16:30: Personer som eier Flyr-aksjer når børsen stenger 8. november kl. 16:30 (og aksjene synes på VPS-konto to oppgjørsdager senere) vil være berettiget å kunne delta i den den fortrinnsrettede emisjonen (dersom denne gjennomføres).

NB: Oppdatering kl 16:37 8/11: Emisjonen er ikke fulltegnet. Det betyr at alternative løsninger sees på. Ny melding kommer før børsåpning onsdag 9/11 kl. 09:00.

9. november (oppdatert 9.nov kl 11:00)

Emisjonen på ønskede 430 millioner kroner ble ikke fulltegnet. En forslag til ny avtale med ulike større investorer ble gjort. Denne må godkjennes av GF.

Svært forenklet ser emisjon ut å ende som følger:

  • Rettet emisjon (til nye aksjonærer) kroner 250 millioner til kurs 1 øre. + disse nye aksjonærene får rett til å tegne seg for nye aksjer i 1. kvartal 2023
  • Fortrinnsrettet emisjon (til eksisterende aksjonærer) kroner 100 millioner i aksjer til 1 øre + retten til å tegne seg for nye aksjer i 2023. Disse aksjonærene får tildelt tegningsretter som må brukes for å få kjøpt aksjer til 1 øre stykk
  • I sum vil dette gi Flyr 350 mio kroner i to faser, potensielt 700 millioner det neste halve året.

Les siste børsmelding (9.nov) >

10. november: Generalforsamling = stemme

Den rettede emisjonen må godkjennes på ekstra ordinær generalforsamling torsdag 10. november klokken 10:00. De som eier aksjer (i eget navn) kan forhåndsstemme elektronisk innen 9. november kl. 16:00. Var du aksjonær den 3. november, skal du ha fått beskjed via VPS/ i nettbanken din. Andre finner info på Flyrs investor-nettsider.

11. november: Utgår

Dette skulle vært første dag med handel.

Hvis de får hadde fått hentet inn 250 millioner kroner i rettet emisjon, var det forventet at disse aksjene vil kunne omsettes på børsen denne dagen allerede. Det gikk ikke. Ny dato.

17. november: Første dag med handel i nye aksjer = Obs obs

Hvis de får hadde fått hentet inn 250 millioner kroner i rettet emisjon, er det forventet at disse aksjene vil kunne omsettes på børsen denne dagen allerede. Aksjene skulle da fysisk inn på VPS-konto først mandag 21. november og da byttes aksjer mot penger (teknikalitet). De 250 millioner kronene blir til 25 milliarder aksjer, mot ca 633 millioner aksjer i dag.

Hvor lenge de nye aksjonærene vil beholde aksjene vet man aldri. Det er ikke sikkert at de vil få en bindingstid. Hvis de nye stor-investorene ikke er bundet til å eie aksjene lenge og aksjekursen handles over 1 øre på fredag 11/11, er dette gevinst for dem og de kan presse prisen ned fra dagens nivå på ca  7-10 øre ned mot 1 øre før de evt taper noe. (Antagelig kan de selge mye for under 1 øre hvis de først får solgt mye til høyere kurs.). Dette handler om gjennomsnitt).

Aksjespleis

Etter emisjonen vil Flyr på det meste kunne ende med å ha utstedt over 53,6 milliarder aksjer og aksjekursen vil mest sannsynlig fortsatt ligger langt under 1 krone i pris (selskapets og diverse analytikere i media). Selskapet har derfor foreslått å gjennomføre en aksjespleis for å få aksjekursen opp på mer normale nivåer (se børsmelding), og at aksjen skal kunne handles i hele kroner og ikke i øre med flere desimaler. (Dette er en vanlig sak å gjøre)

Et eksempel: En aksjespleis kan være at man sier at 100 aksjer i dag slås sammen til én aksje og at aksjekursen går fra å være 7,15 øre til 7,15 kroner, eller slår sammen 1.000 aksjer til 1 og får aksjekurs som endres fra 7,15 øre til 71,50 kroner. Poenget er ikke at man tjener noe på en aksjespleis, men gjør det enklere å handle aksjen og følge med på kursen.

Emisjon for privatpersoner

Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen godtar gjennomføring av en fortrinnsrettet emisjon for andre som eier Flyr-aksjer, vil du få tegningsretter. Dette er et tidsbegrenset tilbud å kjøpe aksjer til en gitt kurs (her 1 øre). Vil du ikke bruke tegningsrettene, vil du mest sannsynlig kunne selge dem på børsen. Å bruke tegningsrettighetene til å kjøpe aksjer er som regel gratis (ikke kurtasje) og dermed gunstig hvis du ønsker tegne deg for små beløp.

Hva gjør jeg med Flyr-aksjene nå?

Det er ingen fasit på hva hver enkelt investor kan eller bør gjøre, men det er noen enkle betraktninger du bør gjøre deg og spørsmål du bør stille deg selv, du som eier Flyr-aksjer:

1: Aksjekursene pleier å falle ned mot emisjonskursen ved store emisjoner. Det betyr at når aksjekursen nå er ca 8 øre og emisjonskurs er 1 øre, er det stor sannsynlighet for at aksjekursen faller ned mot 1 øre. (Det er ingen garanti for at aksjekursen ikke blir lavere, eller at handel stanses.)

2: Hvis du tror at aksjekursen faller til ca 1 øre og vi er på 8 øre i dag- hvorfor selger du ikke (noe/alt) nå og heller kjøper når det blir billigere? NB: Kan være dyrt å selge dersom du eier få aksjer og kurtasjen er høy.

3: Hva skjer med selskapet dersom de ikke får hentet inn 430 millioner kroner? Er det fare for at selskapet ikke overlever og går konkurs? Eller vil de klare seg med kostnadskutt og videresalg av ruter etc?

4: Hvis du tror på konkurs, hvorfor selger du ikke aksjene mens du fortsatt får betalt?

5: Din eierandel vil bli mindre dersom emisjon gjennomføres. Utvanning skjer uansett.

6: Hvis emisjonen ikke gjennomføres, må selskapet se på alternative løsninger for å sikre seg fremover. Usikkerheten øker.

7: Warrants er også en alternative løsning, når emisjonen ikke fulltegnes (enkle warrants er lån som kan gjøres om til aksjer senere).

8: Hva hvis aksjen tas av børs eller settes på pause? Dette er svært sjelden at skjer, men da vil det bli vanskeligere å handle. En slik hendelse pleier normalt å varsles i god tid før det skjer. Og har ikke vært oppe til diskusjon blant aksjeeksperter.

9: De som ønsker å kunne bruke tap i aksjen som fradrag på Skatten for 2022, må aksjene selges (betyr realisasjon) før årsskifte (helst noen dager før). Aksjene er notert på Euronext Growth og kan dermed ikke være på en ASK-konto, som faktisk gjør det enklere å dra nytte av skattefradraget for tapet (hvis du selger). Dette må du regne på selv.

Uansett hva som skjer de neste dagene, er det viktig å følge med på nyhetene og gjøre deg noen tanker om hva som passer deg best, gitt situasjonen selskapet er i.

Enkelt eksempel:

Hadde du kjøpt 4.000 aksjer for 2,5 kroner aksjen betalte du ca 10.000 kroner. I dag er disse verdt ca 10 øre stykk, altså kroner 400. Skal du selge aksjer for 400 kroner, må du også betale kurtasje (alt fra 29-99 kroner pr handel) som også må i regnestykket.

Hadde du kjøpt 400 aksjer til 2,5 kroner betalte du 1.000 kroner. Disse aksjene er i dag verdt ca 10 øre, altså 40 kroner. Selger du nå, vil mest sannsynlig kurtasjen spise opp salgssummen.

Men du får mest sannsynlig tegningsretter du kan kjøpe nye aksjer til 1 øre stykk. Eller du kan selge tegningsrettene i markedet. Dette kommer det mer info om etterhvert.

Uansett hva du velger å gjøre, har du mest sannsynlig et stort tap i aksjen.

Enkel aksjestatistikk om Flyr-aksjens

Da Flyr ble notert på børs i mars 2021 var det mange private som investerte i aksjen. Kort etter noteringen, den 1. april, hadde selskapet 7.155 privatpersoner som aksjonærer og de eide tilsammen 18,8% av selskapet. I dag er det 22.159 aksjonærer på VPS konto og noen til gjennom Investeringskonto o.l. (Nordnet). Og de private eier i dag 48% selskapets verdier.

Etter en rettet emisjon på 430 millioner kroner, vil disse over 22.000 personene kun eie 0,7% av selskapet (mot 48% i dag). Dersom de private er med på emisjonen på kr 100 mio kan deres totale verdi til slutt ende på 19% av selskapet. Men tapet i verdi fra notering til i dag er ca 83% og med emisjon på 430 mio vil tapet fra notering være på 98%.

Bruk rådgivere og gjør egne vurderinger

Det som skjer nå har vi sett liknende til i Norwegian i perioden 2019 til i dag. Har vi lært noe? Den gang kjøpte mange aksjer på høye nivåer tross usikkerhet (aksjekursene falt mye) og stadige rettede emisjoner. Mange hverken solgte tegningsretter eller brukte de. Norwegian var dog i en annen situasjon og man kan ikke sammenlikne selskapene helt.

Lurer du på hva du skal gjøre, lytt til meglerhuset du bruker og sjekk i nettbanken der du handler aksjer. Gjør dine egne vurderinger! Hva passer din økonomi? Hva er kostnaden ved å gjøre noe, eller ikke noe? Hvilken risiko ønsker du? Hvis du eier få aksjer og selger til lav kurs, kan det være at kurtasjen blir høyere enn salgs-summen (noe du da taper på).

 

Artikkelen er skrevet av Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge. Hun har regnet veldig grovt på eierskap og sett på ulike scenarier for privatpersoner. Dette er ikke en fasit. Vi gjør ingen aksjeanalyser eller gir personlige råd.

Foto: Shutterstock

Kilder: Oslo Børs, Newsweb.no, Finansavisen, Dagens Næringsliv, E24  m.fl.

Forbehold:

Feil i artikkelen kan forekomme. Det er viktig at du sjekker fakta i selskapenes børsmeldinger. Disse børsmeldingene finner du på Newsweb.no

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.