Disse eier sjømat-aksjer

Det snakkes mye om sjømat-milliardærene, men faktisk er sjømatselskapene på Oslo Børs eid av flere titusener av nordmenn.

I Statsbudsjett for 2023 varslet regjeringen innføring av en grunnrenteskatt. Politikere og lakseoppdrettere er ikke enige, naturlig nok. Dette har alle fått med seg. Men en uttalelse i NRK-programmet «Nytt på nytt» bidrar dessverre til en misoppfatning av hvem alle disse lakse-eierne er, de som eier selskaper med store oppdrettsanlegg. Spøkefullt ramset de opp lakse-eiernene: «Witzøe senior, Witzøe junior.» og så stoppet de der og lo.

Faktum er at mange ti-tusener av nordmenn også har investert i aksjer i disse selskapene og flere hundretusen gjennom sine fondsplasseringer. Noen med store beløp, andre med mindre beløp. (Til og med Folketrygdfondet er eiere i disse selskapene.) Så innføring av en grunnrente-skatt treffer ikke bare de som etablerte disse oppdrettsselskapene eller som er største eier, men også helt vanlige småsparere både direkte og indirekte.

Antall nordmenn med sjømat-aksjer

Samlet sett hadde privatpersoner sjømataksjer for kr 7,8 milliarder ved årets begynnelse. Etter et kraftig fall den 28. september da nyheten om grunnrente kom, falt verdiene umiddelbart med 2 milliarder. I ettertid har aksjene steget noe i verdi, men fortsatt er verditapet betydelig og samlede verdier er nå ca 5,8 milliarder.

I bildet nedenfor ser du de 5 største norske sjømat-selskapene sortert på selskapenes markedsverdi, fra venstre mot høyre. Under logoen ser du familien som eier en stor andel av selskapet, direkte eller indirekte, gjerne 20-51%. Nordmenn er også eksponert gjennom de mange norske aksjefondene som tilbys.

Aksjekursutvikling er bare ett av to viktige elementer for deg som investerer. Utbytte er en annen faktor. I disse 5 aksjene er det hittil i 2022 utbetalt ca 232 millioner kroner i utbytte til private småsparere.

Noen andre funfacts:

 • Austevoll: 50% av aksjonærene er over 55 år.
 • Mowi: Har relativt likt antall aksjonærer i alle aldersgrupper
 • Alle har ca 25% utenlandske investorer, men Mowi har 78% (bl.a. pga Fredriksens bosted)
 • Antall kvinner som investerer i en av disse sjømataksjene utgjør cirka 24% av de private investorene (snittet for alle børsens aksjer er 30%)
 • Kvinner eier normal kun 20 % av aksjeverdier på børs. I sjømat-aksjer er denne andelen 11-16 %.
 • Kvinner investerer i snitt for mindre enn menn i aksjer på børs, normalt 20%. Og for sjømataksjer
 • Både kvinner og menn er investert for mer i MOWI enn i de andre sjømataksjene nevnt her.

 

Kilder

 • Data om antall personer og verdier: Euronext Securities Oslo  (bidro med VPS-kontobeholdninger)
 • Kursdata: Oslo Børs nettsider
 • Beregninger og modeller: AksjeNorge
 • Investordata: Selskapenes egne nettsider for investorer

Foto: Shutterstock

Forbehold:

Feil i artikkelen kan forekomme. Det er viktig at du sjekker fakta i selskapenes børsmeldinger. Disse børsmeldingene finner du på Newsweb.no

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.