Nyttårsraketter på børsen

Nyttårsrakettene er her!

Vi snakker ikke om tradisjonelle nyttårsraketter, det handler om aksjer som får voldsomme bevegelser i tilknytning til årsskifte med nedgang før jul og oppgang i januar. Oppgangen kalles ofte Januareffekten. Både DNB og Nordnet har laget hver sin liste med slike Nyttårsraketter, som vi gjengir her.

Den vanlige definisjonen på en Nyttårsrakett er aksjer som har falt mye i løpet av året, og som er interessante å kjøpes i midten/slutten av desember og selge i løpet av de første 1-2 ukene av januar.

Årsaken til effekten handler om alle de aksjonærene som sitter med et papirtap de ønsker å realisere og få skattefradrag for i dette årets regnskap eller skattemelding. En del fondsforvaltere, pensjonskasser og andre store investorer ønsker også å «rydde opp» i slike negative posisjoner for å kunne starte mer positivt i nytt år. Dette legger et salgspress på allerede svake aksjer, som igjen byr på kjøpsmuligheter for den risikovillige.

 

Advarsel: Høy risiko

Det er viktig å merke seg at Nyttårsraketter absolutt ikke gir garantert utvikling eller alltid treffer. Det medfører stor risiko for tap, men er for mange en interessant mulighet.

 

Nordnets Nyttårsraketter

Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, har sett på hvilke aksjer som har falt mest og økt mest i 2022. Han har også valgt seg ut noen utvalgte aksjer. Han minner om at kjøp av slike aksjer kan sammenliknes med å kjøpe lodd og at hans liste ikke er en kjøpsanbefaling, men til inspirasjon. Vi vil absolutt anbefale deg å lese hele hans blogg-innlegg med forklaringer om sine valg. Han legger til at han også holder seg til aksjer med god likviditet, dvs. aksjer som det er mange handler i løpet av dagen og normalt er lette å selge ved behov.

Nordnets nyttårsraketter er:

Nyttårsraketter Nordnet 2022

DNBs nyttårsraketter

DNB skrev i sin aksjerapport fra 15. desember om Januareffekten og potensielle nyttårsraketter. Den mest gunstige perioden å kjøpe årets nyttårsraketter er ifølge rapporten andre halvdel av desember. Den mest gunstige dagen å selge er 6. januar. De har gjort en grundig analyse som viser at strategien som er brukt for å finne nyttårsrakettene har gitt meravkastning 20 av de siste 22 årene. De er samtidig tydelige på at deres nyttårskandidater ikke nødvendigvis har meglerhusets anbefaling på lengre sikt, og understreker at de fleste aksjene på listen er vekstaksjer, som er spesielt utsatt for svingninger ved renteøkninger.

DNBs nyttårsraketter er:

 

Andre nyttårsraketter

Investtech, som leverer teknisk analyse og kjent for mange gjennom Finansavisen, har også laget en liste med kandidater. Disse finner du på Investtechs nettsider (for deres egne abonnenter).

 

Oppsummering

Det er ingen tvil om at det før nyttår og på nyåret er store bevegelser i enkelte aksjer. Strategiene og valgene er ikke identiske hos alle analytikerne, så les deres argumenter og gjør opp din egen mening.

Nyttårsraketter er kortsiktige tradingstrategier. Hvis man først skal kjøpe disse «loddene» er det viktig at man følger med på kursbildet og nyheter, for her kan det svinge mye. Det er viktig på forhånd å ha en plan for hva man ønsker med investeringene (sikre gevinst vs redusere tap).

Merk at AksjeNorge ikke har gjort noen vurderinger eller mener dette er gode kjøpsmuligheter (ei heller det motsatte), men ønsker med artikkelen å belyse et kjent fenomen i aksjemarkedet: Nyttårsraketter og den tilhørende Januareffekten.

 

Forbehold:

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.