AksjeQuiz

Hvor godt har du fulgt med på børsen i 2022? Her får du mulighet til å teste deg selv, venner og familie. Alle svarene til quizen og mye annen spennende informasjon finnes i vår nyeste aksjerapport. Lykke til!

 

AksjeQuiz Q4 2022

Hvor stor andel av Rec Silicon ASA er eid av norske privatpersoner?
Hvor mange private investorer er det på Oslo Børs?
Hvilket selskap har flest private investorer?
Hvor stor andel av børsens verdi eies av utenlandske investorer?
Hvilken aldersgruppe hadde flere private investorer i Q4 2021 enn i Q4 2022?
Hvor stor andel private investorer på Oslo Børs er kvinner?
Hva er gjennomsnittsverdien norske private investorer har i aksjer og egenkapitalbevis?
Private investorer eier aksjer i Equinor ASA for NOK
Hvilket fylke hadde best snittavkastning på Oslo Børs i 2022?
Hvor stor andel av Oslo børs eies av norske privatpersoner?