Fortsatt høy inflasjon

På onsdag har den amerikanske sentralbanken rentemøte og inflasjonen er noe av det viktigste de følger med på. I mellomtiden kan vi se på inflasjonen i Norge.

 

Den 10. hver måned deler Statistisk Sentralbyrå statistikk for inflasjon den foregående måneden. De nyeste tallene viser at prisstigningen desember 2021 – desember 2021 var 5,9%. Vi ser en nedgang fra prisstigningen november 2021 – november 2022 (6,5%), men tallene er fremdeles uvanlig høye. Vi må tilbake til 1988 (5,7%) for å finne forrige år med tilsvarende årsvekst.

 

Lavere prisvekst for strøm, mat

Tallene viser negativ prisvekst for indeksene matvarer og alkoholfrie drikkevarer (-1,8%), klær og skotøy (-0,5%), bolig, lys og brensel (-0,6%) og transport (-0,8%). Høyest inflasjon er det for møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo (4,2%) og post- og teletjenester (3,1%).

 

Prisveksten demper seg

Inflasjonen er fremdeles høy i forhold til et normalår, men den har dempet seg betydelig siden oktober. Oktober 2021 – oktober 2022 viste nemlig en prisvekst på hele 7,5%. Sammenlignet med de fleste andre land, for eksempel USA, er den ikke unormalt høy.

 

Hvorfor er det slik?

Inflasjon er resultatet av mange faktorer over tid. I dette tilfellet kan vi trekke paralleller mellom blant annet energipriser, matvarepriser og transport. Tidligere i år så vi energipriser som økte betydelig. Dette gjorde det dyrere å produsere mat, noe som økte matvareprisene, og det ble samtidig dyrere å transportere varene.

 

De som har minst blir mest påvirket

Det er gjerne de som er nederst på inntektsfordelingen som treffes hardt av inflasjonen. Disse har kanskje ikke så mye mer å kutte i konsumet og få oppsparte midler. Mange må kanskje redusere sparingen sin eller bruke oppsparte midler. Flere kan også måtte redusere forbruket siden det fremdeles ventes tap av kjøpekraft også fremover.

 

Kilder:

Informasjon er hentet fra Konsumprisindeksen (ssb.no) og NRK Nyheter sitt intervju med seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB 10. januar 2023.

 

Forbehold

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.