Januar kort oppsummert

De 15 aksjene med flest private aksjonærer:

Flyr meddelte markedet tirsdag 31. januar etter børs at de søker om konkurs.

Billettsalget er avviklet og selskapet har bedt Oslo Børs om å stanse handel i aksjen. Det er over 27.600 småsparere i aksjen og tilsammen utgjør de nesten 50% av askjonørene.

Sjømataksjer i medvind

Viser her aksjene med flest kroner samlet sett investert fra privatpeersoner.

 

Globale aksjeindekser i januar 2023

Norge, sammen med Danmark, har ikke klart å holde tritt med andre selskaper. Grafer er omtrent omvendt av den før jul (I MINUS).

 

Forbehold:

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.