Aksjeprogrammer

Ved å delta i arbeidsgivers aksjespareprogram får du en unik mulighet til å ta del i den økonomiske verdiskapningen i selskapet.

I over 100 selskaper på Oslo Børs tilbys de ansatte å delta i selskapets aksjeprogram. Deltagelse i aksjeprogrammet betyr at du kjøper aksjer i selskapet, med noen fordeler for deg som er litt langsiktig.

Du får muligheten til å kjøpe aksjer til rabattert pris, samtidig som du er eier på lik linje med andre aksjonærer hvor du mottar utbytte og kan delta på generalforsamlinger. Kursen på aksjene dine vil stige (og falle) på lik linje med andre aksjonærer. Men selv om aksjekursen svinger både opp og ned, vil de fleste som deltar med jevn og langsiktig sparing i egen bedrift, ofte tjene på å investere i eget selskap.I noen selskaper deler de ogsåut bonusaksjer når den ansatte har eid aksjene en viss periode. Ingen selskaper har lik ordning, så sjekk hva som gjelder på din arbeidsplass.

En av fordelene med å investere i et selskap du arbeider i, er at du kjenner selskapet bra og vil ha lettere for å forstå selskapets fremtidsmuligheter og utfordringer. Å delta ett år i aksjeprogrammet, er ikke nødvendigvis noe du må gjøre året etter. Det er samtidig viktig å minne om at du også bør sikre god risikospredning ved å investere bredere enn bare å investere hos arbeidsgiver, dvs. investere i flere selskaper eller i fond.

Fordeler for både ansatt og bedrift

Selskapet tilbyr slike programmer for å øke motivasjon fra ansatte og interesse i selskapet, som igjen fører til økt økonomisk verdiskaping. Det er med andre ord vinn-vinn for både deg og selskapet du jobber for at du deltar i slike programmer.

Å delta i aksjespareordningen i ditt selskap er dessuten en fin måte å bli kjent med å spare i aksjer. Du får mulighet til å lære om eierskap og dynamikken i aksjemarkedet og all kunnskap du trenger for å kunne spare også i andre aksjer og/eller fond. Det viser seg at nettopp de som sparer i aksjer i eget selskap har et mer bevisst forhold til sparing og ulike spareformer.

Selskaper som tilbyr aksjeprogrammer

På selskapenes nettsider og i deres årsberetning kan du lese om aksjeprogrammene. Detaljer i programmet finner du som regel på personalavdelingens nettsider, eller i en personalmappe. Som regel inviteres man en gang per år til deltagelse i programmet og da er det viktig å gi beskjed før fristen. Det er viktig å merke seg at du trenger ikke å ha hverken høy lønn eller være rik for å kjøpe aksjer gjennom aksjeprogrammene. Du bestemmer selv hvor mye du vil investere for.

Flere av selskapene som støtter AksjeNorges arbeide, støtter nettopp fordi de har aksjeprogrammer eller liknende incentivordninger for sine ansatte:

  • Equinor
  • Norsk Hydro
  • Yara
  • Veidekke
  • Borregaard
  • DNB
  • Storebrand
  • Nordea
  • ABG Sundal Collier

Vi jobber med ny rapport som kommer snart og da kan vi dele navn og flere tall på andre selskaper som også tilbyr aksjeprogrammer for sine ansatte. Når du er på jobbintervju hos et børsnotert selskap, så husk å spørre om aksjeprogrammet (og selvsagt også hvor god pensjonsordning de har).

Les mer om aksjespareprogrammer på våre nettsider >

 

Forbehold:

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan bidra til økt kunnskap om aksjer og sparing i verdipapirmarkedet. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.