Hvor mye må aksjekursen stige for å veie opp for kursfall?

Alle aksjer vil svinge i verdi fra tid til annen, men hvor mye må aksjen egentlig stige etter et kursfall for at aksjekursen er den samme?

 

Mange investorer har en tendens til å selge for fort når aksjekursen stiger og holder for lenge når den synker. Det er ikke lett å vite når man bør gi opp en aksje, så man bør ha en plan for når man skal sikre gevinst eller realisere et tap før man kjøper aksjen.

 

Dersom en aksje har negativ avkastning skal det mer positiv avkastning til for at den er tilbake på samme nivå. Vi har laget en oversikt over hvor mye oppgang som kreves for å veie opp for et kursfall. Listen illustrerer også hvor lite kursfall som må til før en aksje som har steget er tilbake der den var.

 

 

Dette betyr at:

Dersom aksjekursen synker med 5% må den stige med 5,3% for å veie opp for fallet. Tilsvarende omvendt.

 

Dersom aksjekursen synker med 10% må den stige med 11,1% for å være tilbake på samme nivå. Tilsvarende omvendt.

 

Dersom aksjekursen synker med 20% må den stige med 25% for å veie opp for fallet. Tilsvarende omvendt.

 

Dersom aksjekursen synker med 50% må den stige med 100% for å veie opp for fallet. Tilsvarende omvendt.

 

Dersom aksjekursen synker med 90% må den stige med 1000% for å veie opp for fallet. Tilsvarende omvendt.

 

 

Forbehold

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.