Fredagspanel i TV2

AksjeNorge er jevnlig i media og presenterer informasjon om aksjemarkedet. Her er dagens grafer vist på TV2 Nyhetskanalen.

Hver fredag kl. 10:30 stiller daglig leder Kristin Skaug i Fredagspanelet på TV2 Nyhetskanalen, ledet av journalist Kjetil H. Dale. I Fredagspanelet stiller også Mads Johannesen fra Nordnet og ulike forvaltere fra Holberg-fondene.

 

 

Forbehold

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.