Inflasjonen i Norge på vei ned?

12-måneders prisvekst inklusive februar kom lavere enn forrige periode. Her er siste nytt om inflasjonen i Norge.

Den 10. hver måned slipper SSB nye tall om inflasjonen i Norge. Tallene for februar viste en inflasjon på 6,3%, ned fra 7% i februar. Dette er ikke inflasjon på månedlig basis, men inflasjon siden samme tid i fjor. Mye av forklaringen på fortsatt høy prisvekst, men lavere enn forrige periode, er at matprisene ikke økte med mer enn med 1,6 prosent fra januar til februar i år. Det er betydelig mindre enn for samme periode i 2022, da disse prisene økte med 4,5 prosent. Det er vanlig at matvareprisene øker i februar.

At kjerneinflasjonen fortsatt er høy, kan forklares blant annet prisene på passasjertransport med fly hadde en vekst på 62,3 prosent fra februar i fjor til februar i år.

Tallene fra USA kommer 14. mars, så inntil det bruker vi forrige måneds tall i illustrasjonen nedenfor:

Inflasjonstallene brukes blant annet når Norges Bank skal bestemme rentenivået fremover. Inflasjonsmålet i Norge og de fleste vestlige land ligger på 2%. Det betyr at for å komme seg ned til dette nivået igjen, kan sentralbankene justere rentene for å stramme inn på økonomien. På den ene siden ønsker man å heve renten for å få ned inflasjonen, men på den andre siden må man passe på å ikke heve den så mye at folk mister jobber og bedrifter går konkurs.

Lurer du på inflasjonen er i Euro-sonen, kan du se sentralbankens eget dashbord her >

Konjunkturrapporten: Norsk økonomi er ved et vendepunkt

Prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2026 ble presentert fredag av SSB. Du kan se pressekonferansen der de forklarer nærmere her >

SSB skriver i konjunktur-rapporten at veksten i den økonomiske aktiviteten vil bli litt lavere, arbeidsledigheten vil trolig øke og inflasjonen skal avta raskt gjennom 2023. NOen hovedpunkter:

  • Prispresset dempes, renteøkningene virker
  • Arbeidsledigheten vil sakte stige til 4%
  • Styringsrenten ventes å stoppe oppover på 3,25%
  • Reallønnsveksten ventes å ta seg opp til 2,5% i år
  • Forventer boligprisfall de neste 2 årene
  • Noe oppjusterte vekstanslag for våre handelspartnere

Les mer her >

Artikkelen er skrevet av Sander Thowsen Aastorp, student og prosjektleder i AksjeNorge

Forbehold

Det kan forekomme feil og mangler i artikkelen. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.