Ukeslutt

Torsdag og fredag denne uken fikk vi kraftige fall i amerikanske aksjemarkeder. Da var det bank og finansaksjene som ledet nedturen etter nyheter om økt økonomisk usikkerhet i noen regionale banker.

Også Norge fikk lide for denne nedgangen, men i mindre grad.

Uke 10

Grafen nedenfor viser utviklingen på utvalgte globale indekser for denne uken (uke 10):

Hittil i 2023

Merk at Hang Seng er indeksen for børsen i Hong Kong, mens Shanghai-børsen er på fastlands-Kina.

Inflasjonen lavere i Norge

Fredag fikk vi også nye inflasjonstall fra SSB, og her viser 12-måneders veksten lavere veksttakt enn for en måned siden, men prisene er allikevel opp fra foregående måned. Neste uke kommer Norges Banks rapport Regionalt Nettverk (en spørreundersøkelse i næringslivet) og uken etter blir det rentemøte, et møte der SSB forventer en renteøkning på 25 basispunkterog at styringsrenten økes fra 2,75% til 3,00%. SSB mener også at rentetoppen er nær, på 3,25%.

Les ny konkjunkturrapport fra SSB her >

Nedenfor viser vi hvordan 12-måneders prisvekst i Norge har endret seg de siste 5 måneder. Den nedre %-satsen viser inflasjon uten mat og energi, ofte kalt kjerneinflasjonen. Se hele tabellen med prisvekst i ulike sektorer på SSBs nettsider >

I neste uke, på tirsdag, kommer også USA med oppdaterte inflasjonstall inklusive februar. Deres rentemøte er samme dag som Norge, den 23. mars.

 

Norske aksjer

Nedenfor ser du hvordan aksjekursene til de 10 største selskapene på Oslo Børs har beveget seg i forhold til hverandre hittil i år.

 

Kilder: Oslo Børs, Euronext Securities Oslo (VPS), SSB, Norges Bank, Yahoo Finance m.fl.

Forbehold:

Denne artikkelen og grafene her må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.