AksjeQuiz

Hvor godt har du fulgt med på børsen den siste tiden? Test deg selv. Test venner. Test familien. Det er mye læring i en quiz. Lykke til!

 

Informasjonen i quizen er hentet 24.03.2023.

AksjeQuiz mars 2023

Norges Bank hevet styringsrenten nok en gang mars 2023. Hvor mange prosent er den på?
Hvilken av disse indeksene på Oslo Børs har gjort det best så langt i år?
Hvilket selskap skulle slås sammen med det belgiske rederiet Euronav i 2022, men ble avslått?
Hvem eier Oslo Børs?
Hvor høy var inflasjonen (12 måneders KPI) ved siste måling?
Hvilken av disse indeksene på Oslo Børs har gjort det dårligst så langt i år?
Hvordan har OSEBX utviklet seg så langt i år?
Adevinta er blant de 10 største selskapene på Oslo Børs. Vet du hva det driver med?
Hva er markedsverdien til DNB?
Hva er Oslo Børs sine åpningstider?
Hva er en obligasjon?
Hva er årsaken til at sjømat har gått så bra denne uken?

 

Forbehold

Det kan forekomme feil og mangler i artikkelen. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.