Rekordmange menn på børs – aksjestatistikk Q1 2023

Aldri før har det vært over 400.000 menn som eier aksjer på Oslo Børs, men nå er vi der.

Verditoppen var for ett år siden, men i år ser vi en sterk vekst i antall aksjonærer. Totalt er det nå 576.666 nordmenn som eier aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs. Totatverdien er ned noe til 169,6 milliarder kroner.

 

Vi har gått igjennom nye VPS-data fra Euronext Securities Oslo og har laget ny rapport om nordmenn som sparer på Oslo Børs i Aksjer og Egenkapitalbevis (sparebanker). I rapporten finner du mange illustrasjoner, grafer og tabeller.

Last ned rapporten her >

 

Flatt kvartal

Første kvartal har vært utfordrende kvartal for investorer på børsene verden over. Mens de fleste andre børser har vært i sterk medvind, så det lenge ut som om Oslo Børs ville ende kvartalet på –4%, men i den siste uken av mars steg børsen med 4,52% som medførte at børsen til slutt endte i pluss for kvartalet. Det er inflasjon, renter, oljepris og skattepolitikk som spesielt trekker Oslo Børs kraftig opp og ned for tiden, eller siste året for den saks skyld. Fjoråret var første negative norske børsår på 11 år.

I takt med at Oslo Børs hovedindeks har steget i to kvartaler på rad, øker også nordmenns aksjeverdier de siste to kvartalene. Oslo Børs hovedindeks økte med 0,38 % i første kvartal. Samtidig økte verdien på privatpersoners investeringer på Oslo Børs med 1,68 %. Merk at privatpersoners økning er en kombinasjon av avkastning og netto nye penger investert.

 

Flere aksjonærer, men lavere samlet verdi

Kvartalet med høyeste samlet verdi for privatpersoner på Oslo Børs var for nøyaktig ett år siden, 31. mars 2022 med en samlet børsverdi på 181,9 milliarder mot 169,6 milliarder i dag. Siden den gang har 18.884 nye nordmenn begynt å handle aksjer på Oslo Børs.

Første kvartal pleier normalt å tiltrekke seg flest nye aksjonærer. I årets første kvartal har 4.858 nye privatpersoner funnet veien til Oslo Børs. I snitt eier privatpersoner aksjer for kroner 294.127 som er det høyeste på ett år, og da på rekordnivået kroner 326.038.

 

Kvinners aksjeformue er marginalt lavere nå enn ved årsskiftet (-0,68 %), mens menns aksjeformue har økt (+2,30%), i motsetning til hva vi så for 2022.

Året så langt har Oslo Børs hovedindeks svingt en del. Av 65 handelsdager hadde 16 av dagene en stigning eller fall på mer enn 1 %. Det var 35 positive dager med en snitt økning på 0,74 % mens det var 30 dager med fall, i snitt 0,84 %.

 

Flyr-konkursen med flere titusener av aksjonærer

I februar gikk Flyr konkurs og aksjeverdier for millioner gikk tapt. Ved årsskiftet eide rundt 30.000 nordmenn aksjen for da rundt 60 millioner kroner. Hvor mye som er tapt i aksjen er usikkert. De fleste privatpersoner eide aksjene for svært lave beløp, men noen enkelt personer hadde satset stort og tapte mye. Det var 5 ganger så mange menn som kvinner som eide Flyr-aksjer og menn eide i snitt for 3 ganger så mye som kvinner.

 

Noen enkle tall:

  • 576.666 nordmenn eier nå aksjer og EK-bevis på Oslo Børs for kr 169,61 mrd i sum.
  • I første kvartal fikk vi 4.858 nye aksjonærer, og menn utgjorde 56 % av de nye.
  • Menn som eier aksjer, er nå for første gang over 400.000 i antall
  • 205 kvinner og 402.461 menn eier aksjer

 

Variasjoner i aksjeformuen kan forklares ved 1) folk velger seg ulike sektorer å investere i og det er stor variasjon i ulike sektorers verdiendring 2) at de nye investorene investerer for mer/mindre beløp enn gjennomsnittet 3) at noen har solgt seg ut av hele eller deler av aksjeporteføljen.

Last ned rapporten her >

 

Forbehold

Det kan forekomme feil og mangler i artikkelen. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.