Denne uken

Vi har laget en oversikt over den spennende uken vi har i vente!

Selskapene som er listet ovenfor skal ha egne konferanser og kapitalmarkedsdager. DNB skal ha sjømatkonferanse på tirsdag og Pareto skal ha energikonferanse på onsdag og torsdag. Det blir også rentemøter i de fleste ikke-EU-land, der det er ventet at rentene skal økes. Utover dette skal også flere makrotall presenteres utover uken.

 

Oversikt over styringsrenten i utvalgte land.

 

Sjømat- og energiselskapenes utvikling på Oslo Børs så langt i 3. kvartal.

Slik holder du deg oppdatert:

De vi bruker som kilder deler informasjon som er offentlig og mulig for deg å lese også. Her er noen av dem:

Forbehold

Det kan forekomme feil og mangler i artikkelen. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.